REBILD: Efterhånden, som sommerferien de fleste steder er afsluttet, er det også blevet tid til at komme i gang med efterårs-sæsonen i Rebild Byråd, og borgmesteren indledte første møde med byde velkommen til et fuldtalligt byråd og de enkelte tilhørere, som var mødt op.  

Da de fremmødte tilhørere ikke benyttede sig af deres ret til at stille spørgsmål til byrådet, og godkendelsen af dagsordenen var en formssag, kunne byrådsmødet hurtigt begynde. Da Leon Sebbelin (R) er udtrådt af byrådet, skulle der først udpeges et nyt medlem til Kulturskolens bestyrelse, og byrådet valgte enstemmigt Lene Aalestrup (C).  

Herefter fulgte flere punkter, som alle blev godkendt eller taget til efterretning. Først var det godkendelse af revision af kommunens regnskab, dernæst godkendelse af den interne kontrol af regnskaber. Dog blev den politiske mødekalender for 2024 udsat, da man skulle sikre sig en jævn fordeling af møderne.  

Dernæst fulgte to sager om byggerier i Haverslev. Først blev det besluttet, at sende Kildeparken i Haverslev til høring, og dernæst blev Armtoften i Haverslev godkendt. Det drejer sig om bygning af almene boliger. Så fulgte en beslutning om deltagelse i et strategisk samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Regionen, om at sikre grøn energi.  

Herefter fulgte to godkendelser af byggeregnskaber; først om- og tilbygningen af børnehaven Skovhuset i Støvring og dernæst lokalefællesskabet i Ravnkilde. Byggerierne havde henholdsvis et budget på 11 mio. kr.  og 2 mio. kr. og gav henholdsvis et overskud på 1.959 kr. og 22.473 kr. Beløbene puttes tilbage i kommunekassen. 

Ankestyrelsen har undersøgt Rebild Kommunes evne til at lave rettidige børnefaglige undersøgelser.  Sagsbehandlingen var indledningsvist for langsommelig, men er nu blevet bedre, og en orientering om dette blev enstemmigt taget til efterretning.  

Dernæst fulgte godkendelse af to politikker - henholdsvis politikken for Oplevelser, Fritid og Fællesskaber samt Omsorgs- og Sundhedspolitikken. Begge har været i høring, hvilket har givet anledning til små justeringer. Dette gav anledning til en snak om, hvordan man dels tager høringssvarene seriøst dels signalerer, hvordan høringssvarene tages seriøst. 

Således kom efterårssæsonen i gang Rebild Kommunes byråd. Et hurtigt møde, som viste et arbejdende folkestyre i konsensus.

e-max.it: your social media marketing partner