Seniorboligen klarer vi normalt selv, plejehjemsboligen må kommunen klare.

Læs mere ...

Gør som Hvide Sande.

Læs mere ...

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

STØVRING: Regeringen har pålagt alle landets kommuner en spareplan, som bliver vanskeligt at overholde. Rebild Kommune skal finde 30-40 mill. i besparelse på budgettet for 2023.

Lad det nu ikke gå ud over vores velfærd! Det vedrører børnehaver, dagplejen, skoler, plejehjem, handicap- området og ældreplejen. Tænk på, at der bliver flere, der får behov for hjælp i fremtiden, da der bliver flere ældre og hospitalerne lægger plejen ud til kommunerne.

Tag nu fat om nælden. Læg de dyre prestigeprojekter i graven. Nedlæg Ny Nibevej til 100 milioner og broen over banen til 60 mill. Begge dele er der slet ikke behov for. Brug de mange tomme butikker og lokaler der står tomme.

Brug nu den sunde fornuft

Brug hellere de mange millioner på at renovere vores plejehjem i stedet for at nedlægge dem. Lad nu plejehjemsbeboerne blive i deres eget nærområde. Det er der, de har deres pårørende.

Kommunalpolitikere i Rebild Kommune kan ikke se ret langt ud i fremtiden. På nuværende tidspunkt er de 10 år bagud i forhold til udviklingen i kommunen, og med den udvikling, der er i vores kommune, kommer de længere, længere og  længere bagud. Der halter  det med planlægningen.

I  den almene boligsektor har vi i de sidste mange år haft lagt 10 års-planer, og nu har regeringen pålagt os at lave 20-30 års planlægning.

Det må da også kunne lade sig gøre i det kommunale, at komme med på bare halvdelen af det, som kommunen er bagefter.

Men det kræver mod og vilje fra kommunalpolitikerne.

Vores veje og fortove rundt omkring i byerne er i en så dårlig tilstand, som der ikke er økonomi til at reparere på grund af de store dyre prestigprojekter man har gang i.

Mange nye arbejdspladser i Støvring

Mange nye virksomheder  kommer til Støvring. Hele Porsborgparken, fra rundkørslen ved Hjedsbækvej til rundkørslen ved Vestre Primærvej. Der skyder også nye virsomheder op på Neptunvej øst for Hobrovej - altsammen fordi vi har banen og motorvejen.

Kære kommunalpolitikere og planlæggere, tag nu de store briller på og tænd det lange lys, hvis vi skal tiltrække arbejdskraft til kommunen, og   skattekroner  der vil komme i kommunekassen til glæde for hele samfundet.

Hvad med velfærden i kommunen?

Glem nu ikke, at der med så mange nye arbejdspladser følger forpligtelser. Nu bliver der for alvor brug for flere dagplejerere, vuggestuer, børnehaver og fritidsaktiviteter for både unge og ældre. Især den ældre generation føler sig ladt i stikken,

Petanqueklubben Tusindfryd mangler klubfaciliteter. De er henvist til at sidde ude under åben himmel, uden tag over hovedet, uden for Stubhuset. Det kan da ikke være rigtigt, i vores moderne samfund, at denne gruppe af ældre, der igennem deres lange liv har bidraget med skattekroner til samfundet bliver tilsidesat.

Af Birgitte Wilsted Simonsen,  byrådsmedlem for De Konservative - Rebild kommune, Børne- og Ungeudvalget & Børne- Familieudvalget

Fodbold, humanitært arbejde, håndbold, badminton, spejder, tennis, hjerteløber med mere – de seks medlemmer i byrådsgruppen ved Det Konservative Folkeparti i Rebild kommune har altid haft et stort engagement i det lokale foreningsliv.

Med vores kendskab til forskellige foreninger, er vi ikke i tvivl om, at det lokale foreningsliv i Rebild kommune er af vital betydning for identitet og samhørighed i den enkelte by. Det er her underordnet, om man bor i en af de lidt større byer eller i en af kommunens mange landsbyer. Foreningerne er samlingspunkt og netværk for de mange frivillige, og gennem den sociale kontakt, så er foreningen med til at give både mental og fysisk sundhed. 

Foreningerne er med til at løse mange opgaver, som ikke umiddelbart ligger i deres normale aktivitet. Meget af dette løses uden direkte hjælp fra det offentlige – tænk eksempelvis på hvad foreningslivet har af betydning for ensomhed hos unge og ældre samt den generelle folkesundhed.

Den store indsats, som foreningerne og de frivillige yder, kan vi ikke være taknemmelige nok for.

Til efterårets budgetforhandlinger i Rebild Kommune er det allerede klart, at vi i de kommende år kan blive udfordret på økonomien. Vi kommer ikke til at undgå, at mange områder bliver berørt.

Det konservative folkeparti vil her ikke glemme, hvor stor en rolle foreningerne spiller i vores dejlige kommune. For begrænsende midler sørger foreningerne og alle de frivillige for en lang række tilbud til kommunens borgere – tilbud der ikke vil blive givet, hvis det netop ikke var for foreningerne.

Hos den konservative byrådsgruppe vil vi arbejde på, at der sker en forbedring af de vilkår, som de frivillige foreninger i Rebild Kommune arbejder under – dette er ikke kun økonomisk, men eksempelvis også gennem den daglige dialog og vejledning som de kommunale forvaltninger i dag yder foreningerne. Med etableringen af Frivilligcenter Rebild i Støvring har vi taget et stort og vigtigt skridt mod en optimering af dialogen med kommunens foreninger.

Vi ønsker, at der arbejdes for, at de mange foreninger i kommunen gives de rette betingelser, så foreningerne bliver et endnu større aktiv i vores kommune, til glæde for borgernes sundhed.

Rebild kommunes mange frivillige i foreningerne har en afgørende betydning for at gøre vores kommune attraktiv. Det ønsker Det Konservative Folkeparti at støtte op om.

 

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00