Et ganske særligt sted

tirsdag, 18. juni 2024

 

Cyklismen i Rebild kommune skal ikke syltes

tirsdag, 18. juni 2024

Tour de flere cykelstier - 1. etape

Tagdækker-lærling fra Støvring vinder fornem pris

fredag, 14. juni 2024

23-årige Kasper K. Pedersen lægger ikke bare tagpap på et højere plan, men er også blevet en vigtig ambassadør for hele tagdækkerfaget.

St. Brøndum: En lille by med stor vilje og en ny postkasse

onsdag, 12. juni 2024

Mens centraliseringen fortsætter med at true små byer over hele landet, nægter St. Brøndum i Østhimmerland at lade sig skubbe til side. Selvom både bus, sparekasse og købmand er forsvundet, har denne stædige by valgt at kæmpe videre. Det seneste tab var forsvindingen af den ikoniske røde postkasse fra forsamlingshusets mur.

– Det var en mærkelig og tom følelse, da postkassen, som har været der hele mit liv, pludselig var væk, siger Katrine Elton Baisgaard, en af de lokale initiativtagere: – Antallet af sendte breve er måske faldet, men det betyder ikke, at vi vil undvære vores postkasse.

Sagen i egne hænder
Så i en tid, hvor det er et særsyn at se nye postkasser blive opsat, har St. Brøndum taget sagen i egne hænder og gjort noget helt særligt. Den gamle røde postkasse, som har hængt der i en menneskealder, blev fjernet, men den bare plet på forsamlingshusets væg fik ikke lov til at stå bar i lang tid. Med en ukuelig ånd og kreativitet har en lille lokal initiativgruppe nemlig sørget for en erstatning. Med opbakning fra borgerforeningen og en generøs bevilling fra SI Kulturkøbmanden, har de engagerede ildsjæle fundet en genial løsning:

Kunstværk er en provokerende erstatning
De har inviteret den talentfulde kunstner Kiss Jönnson, kendt som Kissart, til at male en ny postkasse direkte på væggen. Kissart, kendt for sine detaljerige og smukke værker, har skabt en postkasse, der er intet mindre end et kunstværk. Denne nye postkasse symboliserer St. Brøndums evne til at genopfinde sig selv og bevare sin vitalitet, selv når centraliseringens mørke skyer truer. Den nye, kunstnerisk udsmykkede postkasse vil utvivlsomt tiltrække besøgende til torvet, der vil se dette vidunder.

– St. Brøndum har altid været en by, der finder nye måder at blomstre på, siger Katrine: - Vi giver ikke op, og vi gør vores by endnu smukkere og mere levende. / JS

Kiss Jönnson har bragt liv tilbage på væggen og givet byen deres helt egen postkasse.

Frie Bymidter: Vil en bro til 30 mio. kr. samle et voksende Støvring?

onsdag, 12. juni 2024

Støvring-Sørup lokalråd havde indbudt til endnu et offentligt cafémøde, denne gang om den nye broforbindelse, Byens Bro. Byrådets repræsentanter for projektet Frie Bymidter udeblev dog fra mødet og indkaldte i stedet lokalrådet til en privat audiens på rådhuset den efterfølgende dag.

STØVRING: Lokalrådet Støvring-Sørup havde ovenpå seneste vellykkede dialogmøde indbudt til endnu et cafémøde hos Mesterbageren i Støvring. Ved sidste møde blev omlægning af byrummet som en del af områdefornyelsen drøftet med borgmester Jesper Greth (V) – herunder spørgsmål om sikrere skoleveje og hvordan det kunne gøres mere bekvemt for byens beboere at handle lokalt. Denne gang var omdrejningspunktet et særligt betændt emne: den omdiskuterede Byens Bro. Boens skeptikere var overrepræsenteret, eftersom byrådsmedlemmer udeblev fra mødet.

Byrummets sammenhængskraft
Man har her i avisen kunnet følge diskussionen over nødvendigheden af den omtalte bro, der efter planen skal forbinde Støvring Ådale med den øvrige by i umiddelbar nærhed af den eksisterende banebro. Særligt  folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) stiller sig meget kritisk overfor etableringen af den planlagte bro, som han kalder ”grim og fuldstændig overflødig.” Han er betænkelig ved byggeriets omkostninger og hvorvidt borgerne vil benytte sig af den. På den anden side har borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V) i et svar til Bjarne Laustsens læserbrev afsløret, at der er tale om en ”kontraktuel forpligtelse” til at skabe en forbedret forbindelse mellem Støvring Øst og – Vest. En udbudsbetingelse, som blev besluttet i byrådet tilbage i 2020 i forbindelse med salget af Støvring Ådale-centergrunden og som derfor ikke kan pilles ved.

Dog, fortalte Mogens Dam Andersen, formand for lokalrådet, at de under en rundvisning ved Sundhedshuset i forbindelse med seneste dialogmøde fik fortalt, at en forbindelse mellem bydelene er påkrævet – ikke nødvendigvis via en bro.

Til mødet erkendte Bjarne Laustsen, at Støvring historisk set har været udfordret på sit byrums sammenhængskraft med en jernbane og to store veje at tage hensyn til. Det er nu en gang byens vilkår, og skønt Støvring savner sammenhæng i byrummet, så mener han ikke at den opnås ved at etablere en ny forbindelse, når der allerede eksisterer flere måder at krydse jernbanen. Det blev foreslået at den forpligtede forbindelse kunne måske ske ved en optimering af det eksisterende – og de mange penge bruges til andet tiltrængt byforskønnelse og vedligehold.

En nitte eller til nytte?
Argumentet for den nye bros overflødighed falder på den eksisterende bro over jernbanen med elevatorer, etableret af Banedanmark, samt en tunnel et stykke derfra.

Dog havde flere fremmødte borgere oplevet at elevatorerne hyppigt er ude af drift og derfor kan være en utilsigtet fælde for gangbesværede og kørestolsbrugere, som kan strande oppe på broen eller på den ene side. Netop disse udsatte borgere skulle have gavn af Byens Bros karakteristiske udformning med store sving og lange ramper. Med Sundhedshuset i Støvring Ådale vil mange ældre have behov for at komme sikkert og bekvemt frem og tilbage, lød det også på mødet.

Alligevel spekulerede flere i om broens langstrakte forløb ville få borgerne til at fravælge den, da den ikke intuitivt virker som den hurtigste vej over. Samme betænkelighed angik skolebørnene, som broen ellers også var tiltænkt. Antagelsen var, at de til hver en tid vil vælge den hurtigste – og sikreste – vej til og fra skole.

Enkelte mente, at man skulle se mulighederne i broen inden man maner idéen fuldstændigt i jorden. Måske kunne den også invitere til at flere tog cyklen i stedet for at sidde i kø hele vejen gennem byen – en vision, der også er en af de mange tanker bag broen, som kan man læse sig til på Rebild kommunes hjemmeside.

Optimering af eksisterende muligheder
Tunnellen som ligger lidt længere henne er et andet eksisterende alternativ. Det blev nævnt at den har været uanvendelig i perioder på grund af oversvømmet kloak, men at en optimering heraf alligevel vil være billigt sluppet i sammenligning med en helt ny bro. For at øge trygheden også i de mørke timer blev det foreslået at øge belysningen i og omkring tunnellen og tilføje noget varme og farve eventuelt i form af vægmaleri. Endelig kunne tunnellen også gøres mere handicapvenlig.

Hvis man samtidig slår et slag for trafiksikkerheden ad Kærvej, kunne det være en oplagt og sikker vej f.eks. for skolebørn til og fra Bavnebakkeskolen, forlød det.

En lysregulering og et fodgængerfelt på Støvring Ådale-vejen blev også foreslået som en løsning på trafikken i den østlige del, hvor det lader til at flere bilister øger farten.

Uvished forvirrer
Trods enkelte stærke holdninger til den nye bro, virkede alle fremmødte åbne for forskellige argumenter og synsvinkler. Flere efterspurgte oprigtigt gode argumenter fra byrådets side om beslutningen af broens etablering og nok særligt dens finansiering. Også broens design forvirrede, da der eksisterer forskellige modeller på kommunens hjemmeside.

Der var ingen bitterhed at spore i forsamlingen, men en nysgerrighed og en vis usikkerhed: ”Hvad kan vi gøre som borgere?” lød det. Hvis broen er bestemt på forhånd i en lukket aftale, hvad nytter vores diskussion da? Er det muligt at lave justeringer i brotegningen? Er placeringen af Borgernes Hus besluttet eller ej? Det var nogle af de spørgsmål, som mødets deltagere var efterladt med.

Fredagen efter cafémødet var Støvring-Sørup lokalråd inviteret til en samtale på rådhuset, som forhåbentligt kunne tilføje sagen noget afklaring.

Lokalrådsformand Mogens Dam Andersen vil gerne opfordre alle byens borgere til at give deres besyv med og komme med deres tanker om den nye broforbindelse såvel som andre aktuelle justeringer i byrummet. Som Merete Langeland, formand for Frivilligcenter Rebild pointerede, så er der indflydelse at hente, hvis man er åben for dialog.

_ _ _

FAKTA:  

• Byens Bro har været på tegnebrættet siden 2019, hvor den nævnes og skitseres i en udviklingsplan over Støvring Ådale. En oversigt fra 2022 på rebild.dk beskriver i detaljer broens tiltænkte design, udmålinger, økonomi o.a.

• Broen er en gang- og cykelbro, der ifølge planen skal løbe fra stationsområdet ved Jernbanegade langs den eksisterende gangbro med elevatortårne, videre henover Støvring Ådale-vejen og skal lande ved det nyetablerede torv ved Brikken.  

• Broen er sat til at koste 30 mio. kr. Puljen fra Frie Bymidter lyder på knap 10 mio. og da Realdania trak sig som investorer i broen, er kommunen nu på jagt efter eksterne finansieringskilder.

Torvedagen i Suldrup

torsdag, 6. juni 2024

– en festlig dag, hvor folket mødes!

Håndbold: Nibe holdt endnu en gang Støvring fra fadet

tirsdag, 21. februar 2023

Jyllandsserien, kvinder: Støvring Håndbold-Nibe HK: 20-23 (13-11)

 Lokal-Debat Se flere artikler

Se fremad! (2)

tirsdag, 18. juni 2024

 

Facebook Update

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00