Støvring Multimotion – alene navnet indikerer, at her kan man motionere på snart sagt alle tænkelige måder. 

Af Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

STØVRING: Det lokale motionscenter i lyse, venlige lokaler og med udsigt til Støvrings midtby-natur ved Mastrup Søerne, giver talrige muligheder for alle: Både unge og ældre, tykke og tynde, veltrænede og de med mindre god form, som foreningens formand Finn Jacobsen udtrykker det.

Selvstændig motionsforening

Motionsforeningen var oprindeligt en del af institutionen Støvring Svømmehal, men blev udskilt som en selvstændig forening, Støvring Multimotion i 2019, da Støvring Multihus var en realitet. Vi har en bestyrelse på fem personer samt to suppleanter, der står for det formelle med at drive foreningen.

Støvring Multimotion tæller i dag ca. 400 medlemmer med en aldersspredning fra 15 år til +80 år, så der er virkelig plads til alle – med vidt forskellig baggrund, og med forskellige behov for og lyst til motion, siger Finn Jacobsen til Folkebladet Rebild.

325 kvm med udstyr til alle behov

Siden dannelsen af Støvring Multihus i 2019 er der yderligere sket en positiv udvikling i Støvring Multimotion: – Vi startede med godt 200 kvm. træningslokaler, men før sommerferien i år afsluttede vi indretningen af yderligere 120 kvm. Træningslokalerne omfatter nu i alt 325 kvm., og udbuddet af trænings maskiner er tilsvarende øget, og vi har en veluddannet instruktørstab, der alle hverdage og på varierende tidspunkter, kan vejlede medlemmerne og gerne tage imod nye medlemmer, der ønsker at motionere – enten af lyst eller med baggrund i forskellige behov, siger formand Finn Jacobsen.

Motion i tidsrummet kl. 05-22.

Med baggrund i forskellige ønsker og behov, har vi i Støvring Multimotion åbent fra morgen kl. 05 og til aften kl. 22. Når man er medlem, får man udleveret en elektronisk nøgle, der giver adgang, og har man f.eks. kun weekend behov, som f.eks. efterskoleelev eller på grund af distancearbejde, er der mulighed for fleksibelt medlemskab, der kun omfatter weekends.

– Nu har vi udvidet træningslokalerne og tilføjet endnu flere muligheder for fleksibel motion, og derfor vil vi gerne udbrede kendskabet til vore forening endnu mere, slutter Finn Jacobsen, der håber på stort besøg, når Støvring Multimotion den kommende lørdag holder åbent hus i motionslokalerne.

Bestyrelsen for Støvring Multimotion – fra venstre: Suppleant Kurt Christensen, suppleant Birthe Uhrenholt, bestyrelsesmedlem Lise Holst – bagest bestyrelsesmedlem Rene Hammild og næstformand Malte Hansen. Forrest kasserer og administrator Pernille Stubberup og formand Finn Jacobsen.

Støvring Multimotion har hjemme i Støvring Multihus, med adgang i modsatte ende som Støvring Svømmehal.

e-max.it: your social media marketing partner