Landdistriktsministeriets Landdistriktspulje har netop givet tilsagn til Øster Hornum Idrætsforening, på ansøgning om støtte til et udendørs træningslandskab.

 

Ø. HORNUM: I relation til tilsagnet hedder det: 

– Der gives tilskud til at etablere et udendørs træningslandskab tæt ved Øster Hornum hallen. Der findes ikke et eneste sted for teenagerne i byen, og det vil Byens Bane råde bod på. Man har et særligt fokus på aldersgruppen 10-15 år, men området bliver for alle. Desuden ønsker man at styrke fællesskabet i lokalom-rådet, ved at opgradere det naturlige mødested, bl.a. fordi man har mange tilflyttere. Byen er i god vækst og flere børnefamilier flytter til området. Projektholder vil udbygge idrætsforeningens faciliteter ved multibanen og inlinerbanen med forskellige former for motion og leg for alle. Ved inliner- banen bliver der opsat seks forskellige forhindringer for alle. Ved multibanen etableres to aktivitetsrum for børn ved siden af et overdækket mødested. Der bliver eta-
bleret et udendørs fitnessområde, som kan benyttes af både de etablerede foreninger og uorganiserede brugere. Der etableres også to pannabaner til mindre fodboldhold og børnene i byen. Der er stier fra Byens Bane til Hærvejen, idet Øster Hornum bliver start/slut for to etaper.

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm:

– Jeg glæder mig over den store søgning til Landdistriktspuljen.  Det viser, at der rundt i landet er en stor interesse for at arbejde for en positiv udvikling i landdistrikterne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi med landdistriktspuljen kan understøtte en masse spændende og nyskabende initiativer, der bidrager til at skabe nye arbejdspladser og gøre det attraktivt at bo og leve i landdistrikterne. / JS

e-max.it: your social media marketing partner