Vest for Støvring tæt på vejen mellem Sørup og Øster Hornum ligger Hornum Sø.

Hornum Sø nok mest kendt for, at det er en rigtig god badesø. Dette skyldes blandt andet at søbredden er lang, der er ikke så dybt inde ved bredden for børn, og der er samtidig et stort græsareal, hvor man kan opholde sig.

Bader man i søen, skal man dog være opmærksom på ikke at svømme for langt ud, da der kan være en understrøm, der kan give problemer.

I sommerperioden er der opsat et offentligt toilet, ligesom der også findes flere borde og bænke. Ved Hornum Sø er der endvidere en offentlig shelterplads med bålsted.

I Hornum Sø findes både gedde, aborre, skaller og ål. Fiskebestanden er også medvirkende til et rigt fugleliv, hvor der blandt andet er set lappedykkere, stor skallesluger og isfugl.

Hornum Sø har dog også for mange nok også et par ukendte historier.

Hornum Sø har en lille, men vigtig del i historien under Den anden Verdenskrig.

Natten mellem den 11. og 12. marts 1943 blev 4 agenter nedkastet ved Hornum Sø. De var fra SOE (Special Operations Executive), der var en hemmelig britisk efterretnings- og sabotageorganisation.

Det var den nye leder af SOE-arbejdet i Danmark, Flemming B. Muus, der sammen med sabotageinstruktørerne Jens Paul Jensen, Verner Johansen og Einer Balling, der blev kastet ned.

Muus og Balling landede uden problemer, mens Paul Jensen slog sig kraftigt ved landingen. Verner Johansen fik ved landingen viklet sin skærm ind i et pigtrådshegn.

De ledte efter de cykler, der var kastet med samtidig, men i mørket fandt de kun den ene. Værre var, at holdet var landet et forkert sted. Agenterne skulle være landet øst for Støvring, men landende i stedet vest for. Ved at aflæse vejskilte lykkedes det orientere sig, og efter en lang nats march nåede de hen på morgenen Støvring Højskole, som var målet.

På det tidspunkt havde danske politi fundet de andre cykler, faldskærmene og deres overtræksdragter, hvorfor holdet i al hast blev sendt med toget til Aalborg - væk fra området.

Mange er nok heller ikke klar over, at der i begyndelsen af 1970’erne var planer om et feriecenter ved Hornum Sø.

Der var således planer om etablering af en ferieby med 400 huse på den vestlige side af søen, og en campingplads med plads til 300 enheder ved den østlige side. Samtidig skulle der etableres fritidscenter, servicecenter og grønne områder.

Det første feriecenter i Nordjylland ved en ferskvandssø var af en anseelig størrelse.

 Feriecenteret mødte dog lokal modstand fra blandt andet lodsejerne, der ikke ønskede at sælge til projektet. Arbejdet fortsatte i en årrække endnu, men i midten af 1980’erne stoppede planerne.

Når man sidder ved Hornum Sø og nyder naturen, så er det svært at forestille sig dette sted både har været en aktiv del af Anden Verdenskrig og tæt at skulle rumme 400 feriehuse og en campingplads.

Detaljerede planer for ferie området som det så ud i juli 1974.

Hornum sø med badende i vandet, ca 1990/2000. Arkiv.dk

Cykler og faldskærme ved nedkastning 1943 ved Hornum Sø - den sidste cykel tog de med sig, men den blev snart smidt i en dam. Arkiv.dk

Faldskærme benyttet ved nedkastning 1943 ved Hornum Sø. Flemming B. Muus og 3 andre blev nedkastet. Arkiv.dk

Arkiv.dk

 

 

e-max.it: your social media marketing partner