Vær med når vi byder Herluf velkommen.

Af Rikke Winkler, Kirke- og kulturmedarbejder ved kirkerne i Støvring, Sørup og Gravlev

Den 22. januar er der indsættelsesgudstjeneste i Støv-ring Kirke, hvor Herluf Christensen tiltræder i stillingen som sognepræst i Støvring, Sørup og Gravlev. 

Efter gudstjenesten inviteres alle til sammenkomst i sognegården. 

Herluf er allerede kendt af mange, da han to gange tidligere, i 2016-19 og i et vikariat i 2020-21, har været præst i de tre sogne. Fra 1. januar er han fast ansat som præst. Han startede dog allerede 1. november som vikar. 

I næsten 30 år, frem til 2019, har Herluf været præst ved Rørbæk, Grynderup og Stenild Kirker og boet i Rørbæk præstegård med sin familie. Herefter valgte Herluf at opsige sin faste stilling og i stedet vikariere som præst fra en ny bopæl, nemlig i Bjerringbro, hvor han og hans kone, Inger, også har sommerhus.

Efter nogle vikariater som præst, ser Herluf frem til at skulle bo i Støvring i den nyindkøbte præstebolig på Mosbæksallé 9 og få muligheden for at lære byen og sognene bedre at kende. Hermed bliver det et godt gensyn med Himmerland, hvor de har boet omkring halvdelen af deres liv. Og Herluf får også lettere ved at følge med i, hvordan det går med fodboldklubben AaB, som han har fulgt i mange år.

Herluf glæder sig til det fortsatte arbejde og fortæller: 

- Jeg er hver gang blevet godt modtaget i sognene og ser frem til at blive en fast del af kirkelivet og samarbejdet med menighedsrådene og medarbejdere og præstekolleger. Og ikke mindst ser jeg frem til at møde sognenes beboere ved alle mulige forskellige lejligheder i de kommende år. 

Menighedsrådene glæder sig også til at tage hul på et nyt år, hvor alle præstestillinger er besat. Således er der tre fastansatte præster i Støvring, Sørup og Gravlev. Herluf Christensen, Inge Frandsen og Ulla Bønløkke Pedersen.

e-max.it: your social media marketing partner