120 til borgermøde i Øster Hornum med panel af byrådspolitikere.

Ø. HORNUM: Talerne og konklusionerne fra salen var ganske entydige, da der tirsdag blev holdt borgermøde i Øster Hornum Forsamlingshus.

Panelet af byrådspolitikere talte Allan Busk (DSF), Sandie Jellesen (DSF), Jeanette Sagan (Kons.), Maybritt Toft (V), Per Vilsbøl (Rad., tidl. byrådsmedlem), Thøger Elmelund Kristensen (S) og Morten Kamstrup (SF).

Mødets baggrund er en Moderniseringsplan for ældreområdet i Rebild Kommune – en plan, som lægger op til såvel bygningsmæssige fornyelser og renoveringer som den måde, ældreområdet fremover skal drives fra kommunens side. I denne plan opereres der med en lukning af Plejecentret Birkehøj i Øster Hornum og omdannelse af hjemmet til ældrevenlige boliger med døgnpleje fra kommunens mobile ældrepleje.

Med Per Lyngberg-Andersen som en kompetent og veloplagt mødeleder, gik deltagerne fra salen lige til stålet, og fra flere sider blev der udtrykt, at de små samfund i kommunen kommer under pres netop nu, hvor der er godt tre år til næste byrådsvalg, og hukommelsen blandt borgerne er sikkert ikke helt så lang, når der næste gang skal stemmes.

Politikerne udtrykte alle, at der endnu ikke er taget nogen beslutning, og at man var kommet til mødet for at lytte til borgernes argumenter. Tilsvarende forventede man fra politikerne, at man ville høre på deres holdninger.

Fra panelets deltagere fra Den Sociale Fællesliste, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF udtrykte alle, at man ikke ville kunne godkende en lukning af Birkehøj.

Afslutningsvis kunne mødeleder Per Lyngberg-Andersen konstatere, at der blandt de fremmødte til borgermødet var så massiv en modstand mod lukning af Plejecentret Birkehøj, at konklusionen måtte være: »Find pengene og lad os beholde Birkehøj!«

EFTER MØDET:
En kreds af byrådsmedlemmer, repræsenterende Den Sociale Fællesliste, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF har efter mødet udtrykt, at de imødeser så massive nedskæringer med bl.a. lukninger af skoler og plejecentre, at de ikke vil kunne medvirke til en vedtagelse af Rebild Kommunes budget for 2023.

Læs mere i næste uges trykte udgave af Folkebladet.

Der var massivt fremmøde til borgermødet i Øster Hornum Forsamlingshus.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner