Ø. HORNUM: Som et led i Rebild Kommunes Kulturuger, har det lokale vandværk i Øster Hornum holdt Åbent Hus, så de 480 forbrugere, som får leveret vand fra vandværket, kunne få mulighed for at bese de faktiske forhold, hvor vandet pumpes op fra to boringer, yderst på Højvang.

Formand Bent Sø-gaard, kasserer Erling Jepsen og vandværksmester Steen Nielsen tog venligt imod de omkring 80 besøgende, som lørdag formiddag lagde vejen forbi. 

Bestyrelsesmedlemmerne og vandværksmesteren forklarede, hvordan vandet pumpes op fra ca. 23 meters dubde, hvordan det gennem filtrering og stikprøver for pesticider, sendes videre ud til forbrugerne. Vandværket leverer vand til selve Øster Hornum by og et mindre antal ejendomme i byens nærmeste opland.

Formand Bent Søgaard forklarede, at vandværket gennem løbende stikprøver dokumenterer, at man i Øster Hornum har noget af det reneste vand, man kan tænke sig, fri for pesticider som f.eks. PFAS, som på det seneste har været på alles læber, og meget lave værdier for f.eks. nitrat.

På det tekniske plan viste vandværksmester Steen Nielsen de to boringer, hvorfra vandet hentes op og efter filtrering mv., opbevares i en 150 kubikmeter stor underjordisk tank, inden vandet sendes ud til forbrugerne.

På sigt er der planer om at etablere ringforbindelse til vandværkerne i Guldbæk og Støvring, som begge har ledningsnet i nærheden af Hæsum – og skulle det store uheld ramme vandværket, er der en aftale med Akafa, Svenstrup, om opstilling af en tankvogn med vand til afhentning.

Hele den teksniske installation på Øster Hornum Vandværk er ca. 10 år gammel, og det samme gælder ledningsnettet i byen, som blev fornyet i forbindelse med separatkloakering i byen.

På sigt er der endvidere kontakt til ejere af landbrugsområder i vandværkets nærhed om muligheden for at opkøbe arealer og tilplante disse, for på den måde at beskytte grundvandet under vandværkets nærmeste omgivelser.

OHornum-Vandvaerk-20220028
OHornum-Vandvaerk-20226269
OHornum-Vandvaerk-20226274
IMG6271


 

e-max.it: your social media marketing partner