Rebilds byråd trådte i torsdags endnu en gang sammen i demokratiets tjeneste, og på denne skønne forårsdag skulle der tages beslutninger om stort og småt for vores lille kommune. Første punkt på dagsordenen var spørgsmål til byrådet. Borgmesteren angav rammerne for at stille spørgsmål til byrådet, men ingen af de fremmødte borgere havde spørgsmål. 

Første punkt handlede om principperne for udpegning af tilforordnede vælgere. Byrådet skal sikre, at kommunens valgsteder bemandes med vælgere udpeget af de forskellige partier, og der var enighed om at godkende de opstillede principper.

Dernæst fulgte regnskabstekniske punkter; dels godkendelse af afskrivninger, dels godkendelse af regnskabet. Rebild Kommune havde drifts- og anlægsudgifter på 1.823 millioner kr. (dvs. næsten to milliarder) i 2021, men et likviditetsunderskud på 13 millioner kr. Vedtaget uden afstemning.

Medudgifter til Torsdal i Nørager. Den besluttede byggemodning er blevet ca. 1. mio. kr. dyrere end først antaget, og derfor skulle man beslutte, om prisen på byggegrundene fastholdes. Det blev besluttet at fastholde salgspriserne på grundene og finde finansieringen andetsteds. 

Herefter fulgte en række punkter som også handlede frigivelse af anlægningsmidler. Punkterne førte ikke til voldsom debat. Mads Holm Danielsen (C) efterlyste dog ekstra midler til Jernbanegade i Støvring, som havde været drøftet tidligere, men det kunne ingen huske. 

Tidligere er det blevet vedtaget, at opføre børnehaver i hhv. Skørping og Støvring, og tidligere blev det besluttet, at kigge på en såkaldt offentligt privat partnerskab-model (OPP). Forvaltningen havde kigget på dette og det anbefales, at man ikke laver et sådant samarbejde. Alternativt kan der arbejdes med leasing, fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise. Dette førte til lidt debat, og der blev stemt om forslaget. Konservative, Venstre, Radikale og Socialdemokratiet stemte for (19), mens Fælleslisten, SF og Ø stemte imod. 

Placering af børnehave i Skørping har givet nogen diskussion. Der er enighed om behovet for daginstitution, men delte meninger om placeringen. I november blev det besluttet at undersøge mulighederne og at søge dialog med fodboldklubben og andre; bl.a. gennem dialogmøder om placeringen. Dette har ikke givet et entydigt resultat, og det blev foreslået at sende punktet tilbage til fagudvalget med henblik på nærmere undersøgelse og ny stillingtagen. 

Lene Aalestrup (C) understregede, at der skal værnes om idrætslivet i Skørping, og at de konservative ikke vil stemme for at bygge børnehave på bekostning af idrætsområderne. I stedet skal man sigte efter en helhedsløsning, som er langtidsholdbar. Dette blev mødt med forsigtig applaus fra de fremmødte. 

Dette medførte flere indlæg, som kritiserede sagsgangen og forslaget om at placere børnehaven på idrætsområdet. Mikkel Højsleth (C) og Mads Holm Danielsen( C) lukkede umiddelbart debatten med en opfordring til at lave en ordentlig og ikke forhastet beslutning om placeringen af en ny børnehave.

Imidlertid førte det til en debat om processen, som blev lidt mudderet, da historie, proces og placering blev blandet lidt sammen. Det endte dog med, at det blev skrevet i referatet, at ”idrætsområdet ikke er i spil”, men i øvrigt blev det sendt tilbage til udvalgene. Således blev det mest omdiskuterede punkt afsluttet uden afstemning.

Herefter fulgte en diskussion om trafiksikring og rundkørslen i Skørping. Morten Kamstrup (F) og Lars Hørsman (L) argumenterede for hhv. en bedre løsning og en tunnel-løsning, mens Mads Holm Danielsen (C) fastholdt beslutningen fra TMU. Peter Hansen (S) refererede til skolebestyrelsen og understregede, at de ønsker en faglig vurdering. Jeppe Ugilt (V) støttede Mads Holm Danielsens (C) indstilling. Herefter fulgte en række indslag – for og imod. Dette førte til afstemning; for stemte Konservative, Venstre, Radikale og halvdelen af socialdemokratiet (17), mens de øvrige otte byrødder stemte imod. 

Dernæst fulgte en række forslag til justering af lokalplaner; som enten blev sendt i høring eller vedtaget efter høring samt en række varmeprojekter og frigivelse af anlægsmidler. Alle blev vedtaget uden afstemning. Sidste ordinære punkt på dagordnen handlede om kvalitetsstandarden for specialiseret rehabilitering. Dette blev godkendt uden afstemning. 

Derefter måtte tilhørerne og pressens repræsentanter forlade lokalet, da der også var lukkede punkter på dagsordenen. 

 

e-max.it: your social media marketing partner