Af Arne Asp

 

SULDRUP: Sønderup-Suldrup Seniorer har afholdt generalforsamling på Suldrup Kro. Formanden Arne Asp kunne i sin beretning konstatere, at det havde været et meget specielt år med mange aflysninger af arrangementer pga. corona. I corona-tiden valgte bestyrelsen ikke at opkræve kontingent for 2020, så medlemsskabet gjaldt for både 2019 og 2020.  Her efter generalforsamlingen vil der igen blive opkrævet kontingent.

Bestyrelsen havde - efter hvad man selv syntes - lavet et godt program for 2020/21. Men alt blev aflyst. Det er nu planen, at dette program kan genoptages i den kommende tid. Det er noget bestyrelsen nu kommer til at arbejde med.

Regnskabet viser i år et underskud på 13.700 kr. Det har bestyrelsen været helt klar over. Det skyldes bl.a. mindre tilskud fra kommunen. Der er heller ikke kommet noget kontingent ind endnu.

Ved valgene til bestyrelsen blev Klavs Hansen, Vagn Hansen og Bent Mathiasen genvalgt. Arne Asp ønskede ikke genvalg, i hans sted valgtes Inger Nørhave Lunden. Som suppleant genvalgtes Jonna Pedersen. Margit Kragelund ønskede ikke genvalg, i hendes sted valgtes Dorte Kaasgaard Jensen. Peder Christiansen blev genvalgt som revisor, og Sonja Simonsen blev genvalgt som suppleant. Oluf Berthelsen blev genvalgt som fanebærer. Som suppleant nyvalgtes Kristian Andersen i stedet for Poul Gravholt som ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig på et kommende bestyrelsesmøde.

e-max.it: your social media marketing partner