Hvert eneste år, nogle uger i foråret og forsommeren, der kan man på engarealerne omkring Lindenborg Å finde orkidéer.

Det er for mig som naturformidler en af de største oplevelser, hvert år at opleve orkidéer i mange forskellige farver stå lige så tæt der i ådalen.

Når man snakker orkidéer og Rold Skov, så tænker de fleste nok på den imponerende Fruesko.

I juni og juli er der mulighed for at man kan komme til at se Fruesko, der har ét kendt blomstringssted i Bjergeskov, men samtidig også har et par hemmeligholdte steder. Det er desværre nødvendigt for at beskytte denne i Danmark uhyre sjældne plante.

Den 50 cm høje orkidé med store gule blomster er ikke noget, man lige glemmer.

Det er i Bjergeskoven, og så nogle få andre steder, hvor Frueskoen har de betingelser, der skal til for at den trives.

Jorden er tilpas kalkholdig og fugtig, og så er der de små jordbier, der bestøver planten.

Det er ikke kun Frueskoen, der har glæde af specielle jordbundsforhold - det har alle de mange forskellige orkidéer.

På engene omkring Lindenborg Å kan man nyde en række andre orkidéer. Går man ud mellem de høje græstuer og de lidt fugtige steder, som kreaturerne har trådt op, så dukker mange forskellige slags gøgeurter op.

 Gøgeurt er en fælles betegnelse for de mange orkidéer, der kan ses i ådalen.

Går man tættere på og begynder en nærmere artsbestemmelse, så kan man blandt andet finde arter som Maj Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt, men også den mere sjældne Purpur-Gøgeurt.

Maj Gøgeurten og Kødfarvet Gøgeurt er et par af vores mest almindelige orkidéer i Danmark, hvis man kan bruge ”almindelig” om en blomst, der er sjælden mange steder.

 Man kan også opleve mere specielle orkidéer - blandt andet Rød Skovlilje, der i juni/juli kan ses i den indhegning, der tidligere på foråret husede Frueskoen.

Frueskoen - den flotte orkidé bag indhegningen.

Helt ned på knæ og kig i græsset.

Hvid orkidé nede ved Lindenborg Å.

Birgitte på fotojagt efter orkidéer.

e-max.it: your social media marketing partner