- en aktiv oase midt i Støvring by

STØVRING: Arbejdet med at gøre det grønne området ved Solvang til en oase for Støvring byens borgere, skrider stille og roligt fremad. Faktisk er foreningen bag Støvring Street Park kommet så langt med arbejdet, at man nu gerne vil vise de planer man har, frem for Støvring by. Navnet Støvring Street Park er det navn, som foreningen har valgt som arbejdstitel for det nye Solvang-område.

- Vi har siden sommeren 2020 haft en god dialog med Rebild kommunes forvaltning om, hvordan vi i fællesskab kan medvirke til at skabe de bedste rammer for en kommende Støvring Street Park på Solvang-området bag ved SuperBrugsen. I dialogen med kommunen kom vi hurtigt frem til, at området skal være et samskabelsesprojekt. Altså et fælles projekt mellem os som forening og Rebild Kommune, hvor vi er med til at skaffe en del af de midler, som der er brug for. Hele området skal være et sted, hvor familier kan søge hen og hygge sig i fællesskab. Dette på tværs af alle generationer i Støvring by. Man skal kunne hygge en hverdagsaften med en picknickurv, medens børnene leger på områdets legeplads, skaterområder og grønne områder, udtaler formand for foreningen Rune Hartmann.

Foreningen bag Støvring Street Park har været på en del ture rundt i Danmark for at finde inspiration til, hvordan man kan indrette området, så der giver de bedste oplevelser for alle de, som kan tænkes at ville bruge det. Herunder for at se, hvad der virker i praksis. Det er tænkt meget over hvilke aktiviteter der skal være, såsom legepladser, grønne områder, faciliteter som el, vand og toiletter, og hvordan området kan spille en positiv rolle for Støvring midtby generelt.

- Vi har ideer til hvordan vi sikrer, at både dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler m.v. i dagtimerne vil kunne bruge området - samt byens foreninger, byfesten samt familier, ældre og unge vil kunne bruge området i fritiden. I den forbindelse har vi fundet meget inspiration i, hvordan man f.eks. har lavet skaterparks i Frederikshavn og Lemvig. Her har man lavet områder, hvor de forskellige aktiviteter er spredt ud over hele parken. Den måde at tænke det sammen på kaldes Shared Space. Der er f.eks. flere legepladser og grønne områder, som er integreret med de faciliteter, der findes til at skate, køre BMX og bruge løbehjul for alle aldre. Således at man kan bruge hele området til både hygge, leg og aktiviteter, siger Thomas Røgen Lænner, som har arbejdet med tegninger for visualisering af de ideer som foreninger har for området.

For at komme endnu mere i dialog med de kommende brugere af området, afholdes der to Åbent Hus-dage for alle, som har interesse i at høre mere om planerne. Både mandag den 28. og onsdag den 30. juni mellem kl. 18.30 og 20.00 kan man komme forbi og få en guided dialogtur rundt på området ved Solvang. Man vil kunne se de skitser, der er lavet for området af foreningen samt tage en snak om, hvad man selv synes at området skal indeholde af aktiviteter og muligheder.  Foreningen bagved Støvring Street Park vil tage de inputs, man får, med i det videre arbejde for området.

- Vi vil helt klart opfordre alle med nysgerrighed på projektet til at komme forbi de to dage. Vi vil gøre vores for at kunne vise noget frem, som man kan forholde sig til. Vi har også et par overraskelser i ærmet, som vil gøre det til en sjov oplevelse at være med de to aftener,  fortæller Rune Hartmann fra foreningen.

 

Trampoliner i området.

Dagplejere og børnehaver.

Frederikshavn Skaterpark 2.

Lemvig Skaterpark 2.

Frederikshavn Skaterpark 1.

e-max.it: your social media marketing partner