STØVRING: Støvring Vandværk har afholdt generalforsamling, hvor vandværkets formand Hans Jørgen Schmidt kunne berette om et særdeles aktivt år, bl.a. med 130 nye tilslutninger. Der er nu 3.715 andelshavere, og der blev 2020 oppumpet 9% mere vand end i 2019, ialt 512.000 m3.

I 2020 blev udført store renoveringsarbejder, herunder udskiftning af stikledninger og hovedledninger på Viborgvej og Hasselvej. Der blev gennemført flere større anlægsarbejder, herunder etablering af ny kildeplads i Hæsum Mose. Der er lagt en ny hovedledning under jernbanen og langs den nye Klepholmvej til de næste udstykninger i Ådalsområdet. 

Bestyrelsen har ligeledes arbejdet med opdatering og implementering af den langsigtede strategi- og udviklingsplan, herunder forsyningssikkerhed, produktion, organisation og samarbejde. I den forbindelse er Louise Appel Bjergbæk ansat pr. 1. november 2020 som driftsingeniør med kontor på Business Park Nord. 

Kasserer Kurt Rasmussen gennemgik årsrapporten 2020, som viste et overskud på kr. 157.368.

På valg var Kurt Rasmussen, Jan Rytter og Sine Skriver. Alle tre blev genvalgt. Som suppleant blev Morten Thougaard Nielsen valgt, og der var genvalg til Peter Nordahn. Herudover består bestyrelsen af Hans Jørgen Schmidt og Kaj Kragelund.

Til sidst fremviste driftsingeniør Louise A. Bjergbæk vejledning på, hvordan det nye eForsyning til fjernaflæsning af data, kan aflæses på andelshavernes computer. Der vil blive lagt en vejledning til eForsyning på Støvring Vandværks hjemmeside. 

e-max.it: your social media marketing partner