For første gang i 15 måneder var der muligt at afholde en fysisk generalforsamling efterfulgt af opstilling af kandidater til byrådsvalget.

REBILD: Det var en optimistisk Thorkild Bækkelund, der som formand har oplevet en kraftig medlemsstigning de senere måneder, som bød de mange fremmødte velkommen.

Efter formalia var overstået blev der tid til formandens beretning, som selvfølgelig omtalte den lidt turbulente periode Venstre på landsplan har været igennem. Venstres politik er uforandret i mere end 150 år, tilpasset samfundsudviklingen. Tingende har vendt og man skal se fremad, var budskabet fra formanden.

I det lokale politiske arbejde kunne formanden glæde sig over at foreningens fire byrådsmedlemmer sammen med de andre fem Venstre-medlemmer har arbejdet målrettet for en bedre dagligdag for indbyggerne, og at samarbejdet både intern og med byrådets øvrige partier fungerer rigtigt godt.

De udfordringer, som den fortsatte befolkningstilvækst giver både hvad angår børn, unge og ældre, forsøges løst selv om de udarbejdede befolkningsprognoser konstant underestimerer.

Thorkild Bækkelund blev genvalgt som formand, såvel Pernille Wulf, Niels Nørøxe, Allan Jensen og Bodil Lundgren blev genvalgt til bestyrelsen, som derudover består af Brian Winther, Søren Bohl Nielsen, Else Marie Kvist og Per Henriksen.

Holdet er klar til altoverskyggende opgave i 2021, nemlig kommunevalget den 16. november.

e-max.it: your social media marketing partner