Den 25. maj 1849 blev Danmarks Riges Grundlov vedtaget med et stort flertal i Den Grundlovgivende Forsamling. Grundloven blev underskrevet af Kong Frederik 7. den 5. juni i 1849.

En af den nye lovs beslutninger var, at cirka 15% af befolkningen fik stemmeret, og Danmark blev et konstituelt monarki.

Den første grundlovsfest blev afholdt i Rebild kommune, men ikke ved Terndruplund, som ellers i dag er det mest kendte sted med markering af grundloven.

Stedet var på Galgebakken lidt syd for Blenstrup – et sted, hvor man har en flot udsigt til en stor del af det omkring liggende landskab. 

Man var den 5. juni 1849 ved Blenstrup gået i gang med at markerer underskrivelsen af grundloven, allerede inden kongen havde underskrevet den.

Afholdelse af grundlovsfester på Galgebakken gav den udfordring, at der ikke var læ for regn og blæst. Er par år var der udfordringer med vejret, så festlighederne blev herefter henlagt til Terndruplund, hvor der var bedre læ for vejrliget.

Første gang, grundloven blev markeret i Terndruplund var i 1853, og så har der ellers været grundlovsmarkering i alle år siden da. Dog har pandemien med Covid19 betydet en aflysning i 2020 og 2021.

Selv om området foran pavillonen kan virke af begrænset størrelse, så samler den årlige markering typisk 1000-1500 deltagere.

Grundlovsfesten i Terndruplund er uden politiske taler, da der fokuseres på at hylde grundloven. For at vægte dette princip, så vælges de to talere typisk fra hver deres politiske side.

Denne vægtning gør grundlovsfestlighederne i Terndruplund specielle, da mange grundlovsmarkeringer er arrangeret af politiske foreninger, og derfor har et politisk udgangspunkt.

Inden for de seneste år har en lang række politiske og kendte personligheder været på talerstolen - Mette Frederiksen, Søren Gade, Lars Løkke Rasmussen, Mogens Lykketoft, Pia Kjærsgaard og Helge Qvistorff.

Efter grundlovsmarkeringen er der hvert år fællesspisning, hvor der samles op mod 200 deltagere. Her er der mulighed for en direkte dialog med årets talere - den dialog, som er så grundlæggende i det demokrati, som vi alle sætter så stor pris på.

Altid når jeg står foran taler stolen, der foran skovpavillonen, så kommer jeg til at tænke på dette steds helt specielle betydning i forhold til vores demokrati.

 

Den meget lange bænk foran Terndruplund.

Talerstolen som bare venter på en grundlovstaler 2022.

Altid et godt sted at sidde og nyde roen i skoven på talerstolen.

En spætmejse kikkede ud af kassen inden den hentede føde.

e-max.it: your social media marketing partner