Jeg har været spejder i mange år. Brugen af bål og fremstilling af mad over bål er en hverdagsopgave, som alle er vant til.

Det kan dog ikke undgås, at der til tider kan ske ulykker eller små uheld.

Ved berøring af meget varme genstande eller åben ild vil der være risiko for at huden tager skade gennem forbrænding. Den samme risiko vil være til stede med varme væsker og damp vil kunne give en skoldning.

Effekten på huden og førstehjælpen til skaden er den samme.

Der skelnes mellem tre grader af forbrænding. Graden af forbrændingen er i forhold til dybden.

Ved en 1. grads forbrænding har huden en karakteristisk rødmen som ved en solskoldning. Der vil samtidig være svien i huden.

Ved en 2. grads forbrænding vil der ud over rødmen også komme blærer, ligesom der sker udsivning af væske fra forbrændingen.

En 3. grads forbrænding vil ud over de allerede nævnte symptomer også ske forkulning af huden (ved skoldning hvid hud). Der vil ikke i det mest forbrændte område være smerter, da nerverne er brændt væk. Men området omkring vil gøre meget ondt.

Det er ved førstehjælpen vigtigt at være opmærksom på, at selv om den direkte påvirkning af varme er ophørt, så vil forbrændingen fortsætte sig påvirkning.

Som førstehjælp skylles hurtigst muligt skylles med køligt vand (15-20 grader), så temperaturen nedsættes. Eventuelt løstsiddende tøj fjernes fra det forbrændte område, når kølingen er igang.

Det er vigtigt, at tilskadekomne føler, at vandet er behageligt kølende - de må ikke fryse.

Det er kun det forbrændte område, der skal skylles, da resten af kroppen fortsat skal holdes varm. Dette er især vigtigt hos børn.

Der skylles på forbrændingen, så længe der er smerter, men dog minimum i 30 minutter.

Hvis det forbrændte område er større end overfladen af en arm, er der risiko for at tilskadekomne kan udvikle chok.

Ved risiko for chok søges læge eller skadestuen. Men er du i tvivl, så skal der ringes efter hjælp.

Vand, vand og mere vand lyder som en ”for simpel” førstehjælp, men har man én gang prøvet at skylle en forbrænding i meget lang tid, og så opleve resultatet - så ved man at det virker.

Så har man har gang i bål, eller måske en grill, så er det altid vigtig at have en stor spand vand ved siden af - og meget gerne et viskestykke i spanden, for med et vådt viskestykke kan man meget let kølestedet/holde fugtigt til der bliver hentet mere vand. En vandforstøver er rigtig god til at “spare” på vandet, hvis man ikke kan slæbe så meget vand med, eller man skal køle rigtig længe f.eks. i en bil til skadestuen.

Men den bedste førstehjælp er vand, vand og masser af vand.

e-max.it: your social media marketing partner