Den nuværende Ravnkilde Kirke er bygget i 1400-tallet, men undersøgelser på stedet peger på, at der sandsynligvis har været en kirke tilbage i år 1050-1100.

Kirken er meget spændende bygningsmæssigt, men kirkegården er også et sted, hvor der findes masser af kultur og historie.

I det nordøstlige hjørne af kirkegården, ud mod Tradsvejen, ligger en stor høj. Øverst på højen står en runesten af rød granit.

Den er prydet med mange små skråhuller, der er lavet i bronzealderen.

Samtidig er ristet runer ind i stenen. Disse er fra omkring år 900-1020, og siger ”Asser landhyrde ristede disse runer efter ’dronning’ Asbod”.

Det skal bemærkes at ”dronning” nok ikke skal forstås bogstaveligt, men mere som en ”husfrue”.

Flere af ejerne fra Nørlund Slot ligger begravet på kirkegården. Bl.a. Rasmus Conradsen, der var grundlægger af Conradsminde Glasværk, og sønnen Hans Christian Conradsen.

På kirkegården findes også gravpladsen for ejer af Nørlund, Hans Emil Bluhme og Louise C. R. Bluhme.

Der er tale om en markant rødstensportal med søjler og trekantet overligger. Bagved i selve fortidsmindet findes gravkammeret.

Louise C. R. Bluhme døde i september 1893 kun 53 år gammel.

Som markering af gravpladsen rejste Hans Emil Bluhme en stor sten, som i dag kan ses på kirkegården.

Stenen blev fundet 5 km fra kirkegården, og der blev spændt seks stude foran en slags vogn for at trække stenen.

Der opstod dog hurtigt en udfordring, da det begyndte at ryge fra træakslen. Gnidningen fik det nemlig til at gløde omkring akslerne.

Alle børnene fra bebyggelsen Conradsminde fulgte med transporten med stenen, og de blev så sat i arbejde.

Der blev samlet sorte skovsnegle, som man så kunne bruge til smørelse af akslen. Da man nåede skovfogedhuset i Trads, kunne børnene ikke finde flere skovsnegle. Skovfogeden kunne dog levere svinefedt, som kunne erstatte skovsneglene, og transporten kom godt frem til Ravnkilde Kirke.

Hans Emil Bluhme døde selv i 1926, og ligger sammen med datteren Elna (død 1959) også på kirkegården.

Besøger man mange kirkegårde, så kan man se en tæt lokal tilknytning - også på Ravnkilde, hvor der er et tydeligt tilhørsforhold til Nørlund Slot og skoven.

Flere spændende gravstene på kirkegården.

Gravsted for familien Bluhme.

Kirkegården kan nydes fra gravhøjen.

e-max.it: your social media marketing partner