REBILD: De medlemmer af SF Rebild, der onsdag i forrige uge havde valgt at prøve kræfter med en digital generalforsamling, blev vidne til lidt af et drama. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, og hele fem ønskede at stille op til de ledige bestyrelsesposter. 

Efter afstemningen kunne stemmeoptæller konstatere, at hele tre medlemmer lå helt lige til kun to pladser. Medlemmerne måtte derfor ud i en ny afstemning for at få sat navne på den nye bestyrelse i SF Rebild.

Bestyrelsen i SF Rebild havde under hensyntagen til Corona-situationen valgt at prøve kræfter med en digital generalforsamling. Såvel selve generalforsamlingen som afstemning om bestyrelsesposter foregik digitalt.

- Vi var selvfølgelig noget spændte på det digitale setup, men det gik forholdsvis smertefrit, og hele 33 % af vores medlemmer havde takket ja til at deltage i den digitale generalforsamling, oplyser formand, Nicolai Abildgaard.

Lars Hørsman, SF’s medlem af byrådet, noterede sig også, at mange havde meldt sig på banen. - Det glæder mig, at så mange viser inter-esse for bestyrelsesarbejdet i SF, at man gerne vil ind og gøre en forskel. Som byrådsmedlem sætter jeg pris på, at vi har en stærk organisation til at støtte op om det poliske arbejde i byrådet.

I bestyrelsens årsberetning fremhævede Nicolai Abildgaard også Covid-19’s betydning for arbejdet i bestyrelsen, der nu også er gået online, SF Rebilds deltagelse i arbejdet med socialpolitisk udtalelse og deltagelse i landsmøde, opstart af gruppemøde med SF’s nye medlem af kommunalbestyrelsen og valget af Theresa Berg som folketingskandidat. Det blev også bemærket, at 2020 trods corona har budt på en medlemsfremgang, så SF Rebild nu tæller 54 medlemmer.

- Men mest af alt sætter vi pris på, at Lars har meldt sig ind i SF, så vi nu igen er repræsenteret i byrådet i Rebild Kommune. Det er vigtigt, at den sociale ansvarlighed også har et talerør i kommunen, påpeger Nicolai Abildgaard, - det vil vi naturligvis gerne udbygge, når vælgerne skal stemme til november.

SF Rebild har en kandidatliste klar. Spidskandidaten skal dog vælges på et medlemsmøde. Den nyvalgte bestyrelse skal nu tage stilling til om det skal foregå på vanlig vis med fysisk fremmøde - eller om partiforeningen også her skal prøve kræfter med den digitale verden.

- Vi er en lille partiforening, men det glæder mig, at hele 33 % af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen - på trods af at vi måtte afvikle den digitalt. Det vidner om en stærk partiforening - og lover godt for valgkampen, slutter Nicolai Abildgaard

Bestyrelsen i SF Rebild ser efter generalforsamlingen ud som følger: Nicolai Abildgaard, formand. Torben Færk. Anette Bruun. Jens Munk, kasserer. Morten Kamstrup. Henrik Johansen og Lars Hvilsted. Suppleanter: Kasper Johansen, Christian Ydesen og Søren Jacobsen. Revisorer: Lisbeth Nørgaard og Kurt Nielsen.

e-max.it: your social media marketing partner