For nogle år siden dukkede et nyt ord op i førstehjælpen - Stroke.

Stroke er en fælles betegnelse for blødning eller blodprop i hjernen. Dette er også tidligere samlet i betegnelsen ”slagtilfælde” eller det knap så mundrette ord ”Apopleksi”.

Når en person rammes af stroke, så er det hvert minut, der tæller, da jo hurtigere en behandling sættes ind, jo større chance er der for at personen klarer sig helt uden eller kun med begrænsede gener.

Stroke er forholdsvis hyppigt forekommende i Danmark. Det er således den 4. hyppigste dødsårsag, og det er den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap - dette er både fysisk og mentalt.  Der er 30.000-40.000 lever med følger efter apopleksi og der er 12.000 danskere der rammes af Stork hvert år.

Langt de fleste tilfælde af stroke skyldes en blodprop i hjernen. Denne opstår, når blodet klumper sig sammen, og sætter sig som en prop i et blodkar i hjernen.

En blødning i hjernen er derimod, hvis der går hul på et blodkar - typisk et sted, hvor væggen i blodkaret er svag. Blodet vil herefter sive ud og med tiden komme til at presse på hjernen.

Både ved en blodprop og hjerneblødning vil blodgennemstrømningen til et område, som blodkarret forsyner, blive nedsat eller helt forsvinde. Hjernecellerne vil blive ikke blive forsynet med ilt og næring, og det vil medføre en begyndende skade på hjernen.

De typiske tegn på stroke er pludselig nedsat kraft i en arm eller et ben, usammenhængende eller utydelig tale, hvor det eksempelvis er svært at finde ord, eller der kan være tale om en pludselig svaghed i den ene side af ansigtet. Men der kan også være svimmelhed og synsforstyrrelser.

Der er blevet opstillet en huske-remse:

Stræk (Hænger den ene arm?)

Snak (Hænger ordene ikke sammen?)

Smil (Hænger den ene mundvig?)

Oplever man en person med en af ovenstående symptomer, som skal man straks ringe efter en ambulance via 1-1-2, da behandlingen er mest effektiv kort tid efter de første symptomer.

Førstehjælpen vil være efter at der er ringet 1-1-2. Få personen til at slappe af. Sæt personen i en behagelig stilling. Optræd roligt og giv psykisk førstehjælp. Hvis personen bliver bevidstløs uden normal vejrtrækning, skal du give HLR (hjerte-lunge-redning). Undervurder aldrig Stroke - det er vigtigt, at personen kommer hurtigt under behandling.

Så husk derfor på remsen Stræk-Snak-Smil - det kan hjælpe et andet menneske.

e-max.it: your social media marketing partner