Der er sket en ulykke - om den er stor eller lille betyder her ikke så meget. Det vigtigste er, at vi som førstehjælpere får et overblik, og kan starte den nødvendige behandling. 

Det er lettest at overskue en ulykke, hvis man bruger førstehjælpens fire hovedpunkter.

1. Skab sikkerhed

2. Vurder personen

3. Tilkald hjælp

4. Giv førstehjælp

 

Ved at bruge de fire hovedpunkter bliver førstehjælpen mest effektiv, ligesom det sikres at ulykken ikke udvikler sig.

Skab sikkerhed

Et godt overblik over situationen kan være medvirkende til, at man som førstehjælper bevarer roen, således at man ikke overser noget i de første øjeblikke. Det er også vigtigt, at skadestedets sikres, hvis der er risiko for at tilskadekomne eller tilskuere kommer til skade.

Hvad man skal gøre for at standse ulykken varierer efter hvad der er sket. Ved el-ulykker vil det være at afbryde for strømmen, ved brand at slukke ilden, eller flytte folk væk, mens det ved et færdselsuheld vil være eksempelvis at tænde havari-blinket og opsætte advarselstrekant.

Vurder personen

En række enkle teknikker kan sikre, at førstehjælperen kan handle således at de livsvigtige funktioner som eksempelvis åndedræt sikres eller om der skal passes på en nakke. Her snakkes der bl.a. om ABC og bevidstheds niveauer, men dette kommes der nærmere ind på i senere stykker  ”Førstehjælp i dagligdagen”.

Tilkald hjælp

For at få hjælp til akutte skader, skal der man ringe 1-1-2 (et-et-to). Det er vigtigt at huske, at når man snakker om 1-1-2, så er det ikke hundrede og tolv man siger, da dette vil kunne blive opfattet som 10012 af eksempelvis børn. Andre gange er det egen læge - eller vagtlægen efter kl. 16 og i weekenden på 70 150 300.

Som førstehjælper er det vigtigt at kunne give alarmcentralen de helt rigtige oplysninger:

Hvor ulykken er sket. Det er vigtigt at opgive så nøjagtig adresse som muligt.

Hvad der er sket f.eks. om der er fastklemte, risiko for brand, ondt i brystet, en der er gået igennem isen eller lignende. Så de ved om der skal specielt udstyr med ud.

Hvor mange der er kommet til skade - så ved de hvor meget hjælp de skal sende ud.

Hvorfra der ringes. Når du oplyser telefonnummer, så har alarmcentralen mulighed for at ringe tilbage, hvis det kniber med at finde frem eller de vil guide dig ekstra inden de kan nå frem.

Giv førstehjælp

Som det sidste punkt under førstehjælpens fire hovedpunkter drages nu omsorg for ikke livstruende skader. Der ydes samtidig psykisk førstehjælp til tilskadekomne, pårørende og tilskuere.

Det kan være stressende at sidde med en tilskadekommen og vente på en ambulance, men har man fulgt de fire hovedpunkter, så er man godt på vej til at have gjort en afgørende indsats.

Om det er egen læge, vagtlægen eller 1-1-2 der skal ringes til, kan godt være svært at vurdere i situation, men hellere ringe en gang for meget end for en lidt, når der er brug for hjælp.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner