Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune

REBILD: Rebild Kulturskole har i en årrække haft uhensigtsmæssige forhold at arbejde under. Det gøres der nu noget ved, idet der netop er igangsat opførelse af en bygning i forlængelse af, hvad der er til rest af den nedlagte Støvring Højskoles hovedfløj. Nybygningen kopierer på respektfuld vis sin form fra den eksisterende, men i sit udtryk er den 2020-arkitektur.

På den baggrund kunne det være på sin plads at give et kort rids af højskolens bygningshistorie, der har sin begyndelse i 1885, hvor Støvring Højskole blev grundlagt af skolemanden Kristian Østergård og gartner Ludvig Mosbæk, i hvis frølager, opført året før, højskolens undervisning foregik den første vinter. De kun få elever indkvarteredes i værelser på loftet af denne bygning, der stadig eksisterer som Mosbæksallé 12.

Disse forhold var kun en nødløsning, så allerede året efter købte Kristen Østergård nabogrunden og fik opført en rigtig højskolebygning med undervisningslokale og værelser til elever og lærere. Bygningen stod færdig 4. juli 1886 og eksisterer i dag som Mosbæksallé 16. Datoen 4. juli 1886 blev sidenhen betragtet som Støvring Højskoles egentlige grundlæggelsesdag.

Allerede i 1892 rejste såvel Kristian Østergård som Ludvig Mosbæk til USA, og den unge højskole skulle dermed have ny forstander. Valget faldt på Søren Frederiksen, der havde haft sit virke som friskolelærer på Kalundborgegnen. Med sig bragte han, foruden sin hustru Johanne, sine gode bekendte, Marie og Frederik Voigt, der havde haft virke på en skole på samme egn. Allerede i 1895 fratrådte Søren Frederiksen, af personlige årsager, forstanderskabet og Frederik Voigt overtog pladsen.

Højskolen var i en god gænge med mange elever og stor aktivitet, hvilket gjorde, at højskolens fysiske rammer efterhånden slet ikke slog til. Voigt, der var kendt som en initiativrig mand, overtalte en gruppe lokale mænd til at danne et selskab, der stod for opførelsen af en helt ny højskolebygning i 1901; den vi nu kender som Støvring Højskole.

6. juni 1901 blev det annonceret i aviserne:

Tilbud på bygningsarbejde

Arbejdet ved opførelsen af en ny højskole med øvelseshus m.v. i Støvring, efter tegninger, overslag og betingelser, der ligger til eftersyn på højskolen fra dato, udbydes herved. Arbejdet kan overtages enten samlet eller delt. Tilbud må indeholde pris på murer-, tømrer-, snedker- og blikkenslagerarbejdet hver for sig og må være indsendt til Støvring Højskole senest lørdag den 13. ds. kl. 12.

Fr. Voigt.

Herefter gik det stærkt. Byggeriet må have forløbet uden uforudsete hændelser, så allerede 4. november kunne der afholdes en stor indvielsesfest på den nybyggede højskole, der lå ”på bakken” med, som det blev fremhævet, fri udsigt mod skove og det kuperede landskab mod øst. Bygningen med dens velindrettede undervisningslokaler, forstanderbolig, elevværelser og gymnastiksal blev af de fremmødte rost for sine højloftede, lyse lokaler og smukke farvesætning. 

Selve indvielsesfesten foregik i gymnastiksalen med omkring 500 deltagere. Festen startede klokken 13 med at skolens forstander, Voigt, indledte med Trosbekendelsen og Fadervor, hvorefter pastor August Kristensen talte om højskolens gerning i folket. Efter et kort ophold holdt frimenighedspræst Møller, Klim, et udførligt foredrag om forsoningslæren i Evangeliet. Om det skrev Aalborg Amtstidendes referent: ”Et foredrag udsprunget af så dyb religiøsitet egner sig ikke til at gengives i et kort referat. Det er talerens personlighed, der præger det, og ordene, der giver det sin virkning”. Som afslutning talte Søren Frederiksen om udbyttet af højskolekursus og om, hvad højskolen skulle byde de unge.

Mødet varede med en enkelt pause fem timer; fra kl. 13 til kl. 18, men flere af deltagerne forblev på skolen om aftenen. En del af forsamlingen måtte dog bryde op for at komme med toget nordpå, men størsteparten tilbragte endnu nogen tid under behagelige rammer i den nye skole. Der blev sunget og talt til klokken var 22. Mon nybyggeriet til Kulturskolen vil blive indviet med samme grandiositet i sommeren 2021?

Højskolen lukkede efter en tumultarisk periode for ti år siden. De fleste af højskolens bygninger blev revet ned sommeren 2013. Dog blev hovedfløjen fra 1901 bevaret.

Frølageret fra 1884 til venstre, til højre Ludvig Mosbæks hus fra 1878.

Nedrivning af dele af Støvring Højskole 2013.

 

e-max.it: your social media marketing partner