Af Niels Nørgaard Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune

I forrige uge bragtes en fin artikel om Skipper Clement, Grevens Fejde i 1534 og de mindesmærker, der er rejst her på egnen. Den undselige mindesten, der står i Rold Vesterskov bør have lidt mere omtale. Hulvejen, hvor den står, kaldes Aldalen, hvilket er en forkortelse af ”Adelshærens Vej”, som der står på stenen. Vejen ad hvilken Rantzau og adelshæren kom fra syd, inden de overskred Lindenborg Å i vadestedet, hvor nu Springkilden befinder sig.

Stenens inskription er foretaget af Th. Johansen, der var lærer i Aarestrup fra 1914 til sin død i 1953. Stenen er sandsynligvis tilvirket og opstillet i 1934 for at markere 400 året for hændelserne 400 år før. Foruden at være lærer var Johansen kirkesanger og lokalhistoriker med en enorm produktivitet i form af indsamling og nedskrivning af egnens historie. Der foruden lærte han sig selv at hugge i sten. Selv skrev han om sin interesse for at rejse mindesmærker: 

- Ved et møde før 1920 holdt en professor et foredrag, hvor han fremsatte den mening, at de gamle minder skulle bevares. I landsbyerne var både præstegårde og skoler flyttet bort fra deres gamle hundredårige pladser. På sådant et sted mente han, at der burde sættes en sten med indskrift, der kunne meddele fremtidens børn minde om det, der var forsvundet. Dette er det første, der har påvirket mig til at udføre og opsætte historiske sten.

I sine efterladte optegnelser opregner Johansen omkring 30 mindesten, han har udført. Mange står den dag i dag ved indkørsler til gårde rundt om i Aarestrup Sogn, andre hvor der har ligget skoler, f.eks. i Aarestrup ved kirkediget og i Gravlev foran kirken. Særligt kendt er stenen, hvor et britisk bombefly styrtede ned i Torstedlund Skov april 1945.

En lidt mindre kendt mindesten står lige uden for Torsted. Den er rejst til minde om adelsmanden ”Joen den Vidtbefarne”, ejer af Torstedlund i 1300-tallet. Efter at have tilvejebragt al den viden Johansen kunne skaffe om Joen Viffert, gik han i gang med at forhøre sig om mulighederne for at placere den og om at finde en egnet sten. En sten blev fundet, købt for 30 kroner og i januar 1934 af sælgeren transporteret til Johansens garage i Aarestrup. Selv skriver Johansen om sit arbejde:

- I løbet af vinteren udsmykkede jeg den med et mandsportræt lidt ophøjet. Stenen var meget hård at arbejde i og indeholder en del flint. Særlig hård er den foran Joens ansigt, og det tog adskillige tusinde slag for at lave fordybningerne der. Ingen mejselæg kunne holde, og jeg bankede derfor stenen ud med mange slag af min hårde og gamle sømhammer.

- Joen skal forestille en ung mand med storkefjer i hatten og en hasselkæp fra skoven over skulderen. Fjeren og kappen er parallelle for at fremhæve billedet og landevejens parallelle sider, ad hvilken den vidtbefarne har færdedes. Mens han går, ser han fremad og holder kæppen med højre hånd. På ryggen har han en ransel. På bagsiden er hugget et ca. 4 tommer bredt bånd, begrænset af to linjer. I båndet står: Torstedlund, Rebstrup, Albæk, Lindenborg, Viffertsholm, de gårde der ejedes af Joens slægt.

Efter 100 dages arbejde var arbejdet færdiggjort, stenen transporteret til udkanten af Torsted, hvor den den 6. maj 1934 blev indviet under stor festivitas. 

 

Th. Johansen.

Th. Johansens egen tegning og forklaring til mindesmætket.

e-max.it: your social media marketing partner