Hvert efterår udskriver Lions en international tegnekonkurrence om fred for elever på 11-13 år.

SVENSTRUP: Lions Svenstrup tilbyder hvert år tegnekonkurrencen til områdets skoleelever i pågældende alderstrin med et fastlagt tema, som eleverne skal udtrykke i tegningen. 

Årets tema er ”Fred gennem hjælpearbejde”. Tegnekonkurrencen er naturligvis gennemført i samarbejde med skolerne og de aktuelle skolelærere. Lions afholder konkurrencen med det klare sigte, at eleverne gennem kreativt arbejde får en større forståelse for, hvor meget venligt udtryk og handling af den enkelte kan bidrage til oplysning og harmoni mennesker imellem, og dermed bidrage til fred i verden.

Efter en længere og grundig votering blev klassevinderne Dagmar fra Guldbæk Friskole og Victoria fra Lyngbjerggaardskolen udpeget.

De to besøg vakte glæde og jubel i klasserne og to stolte klassevindere.  Ved samme lejlighed uddeltes flødeboller til samtlige elever, der har deltaget.

De to klassevindere går nu videre i Lions landskonkurrencen, hvor de spåes gode chancer.

Dagmar og John.

Victoria og John.

e-max.it: your social media marketing partner