Færdes man i området ved Aalborg og Svenstrup, så er der et navn, som man støder på igen og igen - Skipper Clement.

Navnet bruges blandt andet for et ældrecenter, for en skole, en vej og så kan man i Aalborg ved krydset mellem Hobrovej og Vestre Allé finde en stor statue af Skipper Clement.

Når man kigger på statuen, er man ikke i tvivl om, at der er tale om en soldat. Men hvem var Skipper Clement?

Historien starter med den blodige borgerkrig Grevens Fejde, som fandt sted  fra 1533 til 1536.

I 1534 rejste Skipper Clement jyske bønder til oprør til fordel for Christian 2. 

Bondeoprøret er senere blevet kendt som Clement-fejden. Skipper Clement indledte oprøret i Vendsyssel, hvor bønderne brændte herregårdene.

Den 16. oktober 1534 besejrede Clements bondehær den jyske adelshær, der var sendt ud for at knuse oprøret.

Slaget fandt sted lidt nord for Svenstrup, og man kan blandt andet ved Svenstrup Kirke se en mindesten med inskription om slaget.

I et par måneder efter slaget ved Svenstrup herskede de oprørske bønder over store dele af det nordlige Jylland. Den 18. december 1534 var det dog slut, da Aalborg som det sidste sted blev erobret.

Skipper Clement blev pågrebet, og den 8. september 1536 blev han henrettet i Viborg.

Hele historien om Skipper Clement og bøndernes oprør har ikke umiddelbart så meget  at gøre med Rold Skov, hvis det ikke var fordi der midt i det område, der hedder Vesterskov, står en mindesten.

Den er helt uanseelig, og man kan let overse den, når man går forbi der på skovvejen.

Jeg har altid syntes, at denne mindesten var noget specielt. Ikke noget prangende, men bare en sten, der i dag på sin helt egen måde står lidt skævt. Der er kun en lille tekst, der markerer, hvorfor stenen står der ”Adelshærens vej 1534”.

Som en markering af et stykke Danmarks historie står stenen her midt i det sted, som også omtales med det historiske navn Adelshærens Dal.

Den høje statue af Skipper Clement i Aalborg.

Mindestenen inde i Rold Skov i Adelshærens Dal.

Vesterskoven stod flot i orange.

Flotte efterårsfarver på svampene.

e-max.it: your social media marketing partner