Elever fra Støvring Gymnasium agerer bindeled mellem universitetet og den brede befolkning.

Af Charlotte Ringgaard

STØVRING: Videnskab skaber viden… Men hvordan formidler man bedst muligt den viden, som skabes af forskere på universitetet, til den brede befolkning? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for et stort, nyt og spændende 2-årigt projektforløb Viden Skaber. Projektet er et samarbejde mellem tre nordjyske gymnasier og Aalborg Universitet.

Grundidéen med projektet er at lade gymnasieelever agere bindeled mellem universitetet og befolkningen for på den måde at gøre kompliceret, videnskabeligt stof mere tilgængeligt og forståeligt for almindelige mennesker. Forløbets formål er helt enkelt at forsøge at mindske afstanden mellem forskerne på univ

Elever fra Støvring Gymnasium agerer bindeled mellem universitetet og den brede befolkning

Elever fra Støvring Gymnasium agerer bindeled mellem universitetet og den brede befolkning

ersitetet og borgerne. Tanken er, at hvis videnskabelige løsninger på nutidige problemer bliver mere vedkommende, vil det være lettere for befolkningen at ændre vaner og tilgange. 

Over de næste to år vil elever fra Støvring Gymnasium, Vesthimmerlands Gymnasium og Aalborg Katedralskole blive oplært i konkret forskning på seks forskellige videnskabelige områder inden for kemi, fysik og biologi. Gymnasieelevernes opgave bliver derefter at finde den optimale formidling af stoffet i deres lokalområder.

Det er kemilærer Trine Kæseler fra Støvring Gymnasium, der i samarbejde med universitetsforsker Thomas Helmer Pedersen fra Institut for Energiteknik, har struktureret projektets første forløb. Forløbet handler om plastik og plastiks genanvendelse og er netop sat i gang. På Støvring Gymnasium er det eleverne i 2.c, der får lov at kaste sig ud i plastikkens verden. Efter at have brugt et par kemilektioner på at sætte sig ind i, hvad plastik er, fik klassen i ugen før efterårsferien besøg af Thomas Helmer Pedersen. Det er netop hans forskning om genanvendelse af plastik, som eleverne herefter skal videreformidle.

Netop fokusset på videreformidling er centralt for Trine Kæseler. For hende er det væsentligste nemlig, at eleverne opdager, at de fint er i stand til at sætte sig ind i temmeligt kompliceret stof, og at de er i stand til at formidle videre til andre. Spørger man eleverne, er de da også vilde med rollen som formidlere: ”Det er sjovt at få love at prøve noget andet, end det vi plejer”, siger en, mens en anden uddyber: ”Vi har lige pludselig et ansvar, når vi skal forklare andre om Thomas’ forskning. Det er ret interessant”. 

Sideløbende med kemien, har eleverne i samfundsfag fokus på temaet bæredygtighed. Her er fokus lagt særligt på tøjproduktion, da det er en af de helt store syndere i klimaregnskabet. Klassen har derfor også haft besøg af Ann-Sofie Bolduc, som læser ’miljøledelse og bæredygtighed’ på Aalborg Universitet. Hun viste eleverne en række billeder, grafer og videoer, der alle peger på, at jordkloden lider under vores store forbrug. Eksempelvis kunne hun fortælle eleverne, at hvis hele verden levede som os i Danmark, så ville vi bruge fire gange så mange ressourcer om året, som jordkloden producerer. Et tal der med tydelighed viser, at der er brug for handling.

For at nå ud til lokalområdet med budskabet fra Ann-Sofie og plastikgenanvendelsesløsningen fra Thomas, skal eleverne i uge 43 lave kampagnefilm. Hvordan filmene skal optages, hvad indholdet skal være, hvad der konkret skal være i fokus og hvilket visuelt udtryk, filmen skal have, er helt op til eleverne – selvfølgelig med hjælp og sparing fra deres lærere.

Ifølge eleverne er styrken ved Viden Skaber-projektet særligt, at de får lov at dykke ned i et emne og arbejde intensivt med det fra flere sider i en komprimeret periode. Eleverne havde således i alt seks kemilektioner og tre samfundsfagslektioner i uge 41. Derudover nævner en elev også, at det er: ”fedt at kunne se sammenhænge mellem det, vi arbejder med i lektionerne, og det, som forskerne kommer udefra og fortæller om.”

Om eleverne i 2.c formår at puste nyt liv i – og så at sige genanvende – forskningen omkring genanvendelse af plastik optimalt bliver spændende at følge. Vinderfilmen vises i Kinorevuen i Skørping i forbindelse med Klima Rebild.

Universitetsforsker Thomas Helmer Pedersen forklarer 2.c om sin forskning inden for genanvendelse af plastik.

Elev fra 2.c sætter ild til et stykke plastik for at bestemme plasttypen.

e-max.it: your social media marketing partner