I sommeren 2019 opkøbte staten et stort naturområde ved Lindenborg Ådal

Hermed blev skabt et sammenhængende naturområde med skovene Rise og Skindbjerglund. Den sammenhængende skov har blandt andet partier af uberørt skov, små vandhuller og store lysåbne overdrev.

På 225 ha er der fuld offentlighed, og da det er statsskov, så er der blandt andet mulighed for at færdes uden for stier og hele døgnet rundt.

Noget af det mere spændende man kan se i skoven, er en lille flok af Exmoor ponyer.

Udsætningen følger en af de nyeste tendenser i naturpleje, nemlig udsætningen af de såkaldte store græssere – især kreaturer og heste.

Ved at foretage afgræsning med større dyr, så bliver arealet blandt andet friholdt for at nye træer vokser op, og det sikres hermed, at enge og andre åbne arealer friholdes.

Dette vil være med til at give bedre vilkår for en lang række dyr og planter, der er afhængige af lys.

Selv om Exmoor ponyerne af navn viser tilhørsforhold til det sydengelske mose og hedeområde, så kommer de dog fra mere hjemlige himmelstrøg - nemlig Langeland.

Her har en stor flok i en længere årrække været benyttet til naturpleje, og det er den opgave de også skal løse i Rise og Skindbjerglund.

Ponyerne skal gå ude hele året, da det kuperede terræn med yngre tætte nåletræer, er med til at give dyrene den nødvendige læ.

Samtidig er Exmoore ponyerne udstyret med en tyk pels, der desuden er vandafvisende.

Flokkens størrelse på 20 dyr er beregnet ud fra den forventede mængde af mad i naturen, og det vil således kun være i perioder med et tykt lag sne, at der vil blive fodret.

Som besøgende skal man ikke fodre ponyerne, da der herved er en risiko for, at de bliver håndtamme, og ikke vil have den naturlige levevis.

Besøger man som gæst Rise og Skindbjerglund så kan man være heldig at se hestene.

Selv om man skulle tro, at 20 heste ikke ville være til at overse, så kan man godt komme til at se forgæves efter dem … men så er der bare en ekstra grund til at besøge området en ekstra gang.

Virkelig flot når de pludselig kommer op ad bakken.

Exmoor ponyer der bare græsser så uforstyrret.

Rise og Skindbjerglund er virkeligt et flot kuperet område.

Exmoor ponyer stod og græssede meget tæt på.

e-max.it: your social media marketing partner