Ø. HORNUM: Hvordan er det så lige, vi kommer godt videre?

Vi var nogle stykker, tidligere formænd og almindelige medlemmer af menighedsrådene i Øster Hornum gennem de seneste 20 år, som stak hovederne sammen i sidste uge. Ud over kaffen og en øl, ønskede vi at dele erfaringer om kirken i vort sogn og på den baggrund se fremad, helt konkret med henblik på det forestående valg til Menighedsrådet på næste tirsdag 15. september 2020 i Forsamlingshuset i Øster Hornum.

20 år er for intet at regne mod de 850 år, hvor kirkebygningen har prydet sogn og landskab. Men der er sket meget i de seneste 20 år i tæt samvirke mellem præst, menighedsråd og de ansatte, og i forhold til provstiet. 

Kirken har fået nyt orgel, og flere kor er kommet til, således at musikoplevelsen er tilgodeset ved både gudstjenester og koncerter i kirken. 

Vi starter pinsen med morgenkaffe på Nihøje. Kirken er blevet restaureret og fremstår som en flot landsbykatedral med seværdig kunst fra middelalder og nutid. Lokale og besøgende har glæde af de nye bøger, som fortæller om kirken. 

Pastor Wøldikes Æblehave er genopstået og er igen en integreret del af kirkens område og dermed en herlighed, som passes af kirken og en række frivillige fra byen. 

Et Sognehus er kommet til og har været ramme om mindeværdige begivenheder, for eksempel fejring af 100-året for den nye lov om Menighedsråd i 2014 med indlæg af tidligere Folketingsformand Christian Mejdahl.

Sammenlægningen af Øster Hornum og Veggerby Sogne til ét pastorat har været en succes på den måde, at vi deler præst og har fælles aktiviteter (for eksempel cykelgudstjeneste, bibelkreds og bogklub). 

Ungdomsarbejdet er blevet udviklet og udvidet, således at Øster Hornum i den henseende er enestående både lokalt og regionalt.  Et skitseprojekt til udvidelse af sognehuset er klar fra arkitektens hånd og afventer nu finansiering med henblik på realisering i praksis.

Kernen i alt dette er et godt samspil i menighedsrådet i samvirke med præst og ansatte. Og det har været meget positivt, at forskellighed i kirkelig orientering har været berigende for arbejdet. Og det har været en tradition, at der afholdtes ”kampvalg”, fordi flere kandidater end nødvendigt stillede op, når der var valg til menighedsrådet.

Vi (den lille flok afgåede, som mødtes) har altså den erfaring, at det er interessant og berigende at fungere i menighedsrådet. Det er godt nyt, at provstiet og Landsforeningen af Menighedsråd har en udvikling i gang med henblik på at stille stadig større og bedre ressourcer til rådighed for de enkelte menighedsråd. Mere professionel hjælp i administrative spørgsmål er dermed i sigte. 

Vi møder altså op til Menighedsrådsvalget 15. september for sammen med mange andre at sætte et nyt hold som menighedsråd for perioden 2020-2024. Et nyt hold, som over de næste 4 år vil forvalte et stort ansvar og mange penge til gavn for en kirke, der er til for alle og bliver synlig i sognet i kraft af gudstjenester og aktiviteter, som kirkerum og sognehus kan bruges til.

Der er nok at tage af for et nysgerrigt og opfindsomt aktivitetsudvalg, hvor præst, organist og enkelte medlemmer af rådet sætter sig for at udfordre resten af rådet og menigheden, for eksempel i musik, litteratur, kunst og film inden for et valgt tema for en sæson.

Vi ses 15. september.

Hyggelig pinsemorgen på Nihøje.Her er man hoppet på cyklen - på vej til cykelgudstjeneste.Korene i Øster Hornum medvirker ved flere gudstjenester og koncerter i kirken.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner