Transportministeriet har for nylig udsendt et notat, der beskriver et nyt forslag til fremtidig togbetjening af strækningen mellem Hobro og Aalborg.

 

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

Tidligere i år blev der af Region Nordjylland, der er ansvarlig for den regionale togdrift (de blå tog, drevet af Nordjyske Jernbaner, red.) forudsat, at den regionale togdrift, der i dag har sydligste stop i Skørping, skal udvides til Hobro, med stop på alle stationer, dvs. syd for Aalborg er det Skalborg, Svenstrup, Støvring, Skørping, Arden og Hobro. Til gengæld vil DSB så spare på stoppene for at afkorte køretiden, og lyntog vil derfor – stadig ifølge udkast fra Region Nordjylland i starten af 2024 – fortsat ikke standse mellem Hobro og Aalborg. IC-3 togene (»de hvide«, red.) vil mellem Hobro og Aalborg skulle standse i Arden og Skørping, hvilket ifølge Regionens vurdering tilgodeser ét stop i hver kommune mellem Hobro og Aalborg.

Mulig udvidelse af regionaltogsdriften til Hobro 

Der har i Region Nordjylland længe været et ønske om at udvide den regionale togdrift fra Skørping til Hobro efter indførelsen af det nye signalsystem. Hermed bindes Hobro, som ligger på regionsgrænsen, sammen med det øvrige nordjyske regionaltogssystem. 

Region Nordjyllands ønske er en model, hvor alle stationer mellem Aalborg og Hobro betjenes af to regionaltog i timen. Dette vil samtidigt muliggøre, at DSB kan fritages fra forpligtelsen til at betjene disse mellemliggende stationer uden at disse får færre tog per time end i dag. Med indfasningen af DSB’s nye tog vil det dermed blive muligt at køre to gange i timen i hver retning mellem Aalborg og Hobro på 20 minutter.

 

Nyt udspil placerer Sorteper

I Transportministeriets nye udspil fra starten af juni har man igen vurderet forlængelsen af den regionale togdrift fra Skørping til Hobro som sydligste stop – en midlertidig plan, gældende til og med 2030. Her vil der fortsat være halvtimesdrift på alle de nævnte stationer mellem Hobro og Aalborg, men halvtimedriften for Arden og Hobro udgøres af lyntoget den ene gang og regionaltoget den anden gang pr. time. Samtidig fjernes IC-3 togets stop i Arden og Skørping, hvilket resulterer i, at IC-3 toget fra forventeligt udgangen af 2025 ikke længere stopper inden for Rebild Kommunes grænser; altså i Skørping og Støvring.

Bjarne Laustsen: – Efter den nyeste model for togdrift mellem Hobro og Aalborg, vil stationerne i Rebild kommune blive sorteper, og kun regionaltogene får stoppested.  Foto: Marie Hald.

MF’er: Nordjylland er ikke prioriteret

Medlem af Folketinget Bjarne Laustsen (S), valgt i Nordjylland og bosiddende i Støvring, siger til Folkebladet Rebild, at vi jo skal være glade for eksistensen af Nordjyske Jernbaners nærtog, men at den nu, for nyligt foreslåede alternative løsning fra Transportministeriet, ikke kan bruges til noget: – Fra ministeriet prioriterer man ikke togdriften nord for Aarhus, og jeg vil sammen med kolleger bede Transportministeriet dokumentere med passagertal, hvilke stationer, der i dag anvender togdriften mest. Det er ikke acceptabelt, at der ingen steder inden for Rebild Kommunes grænser er et togstop af IC-3 togene med kontakt ud af regionen, og jeg tror ganske enkelt ikke på, at en station som Arden har flere passagerer end enten Støvring eller Skørping. Rebild Kommune kan ikke være tjent med den nu foreslåede model, og jeg håber, kommunen og byrådet tager dette alvorligt, for det vil sætte vort område ud på et sidespor – så at sige, understreger Bjarne Laustsen.

DSB løber fra tilsagn

Bjarne Laustsen tilføjer, at DSB tidligere har meldt ud, at der skal være mindst ét stop i hver kommune. Det ansvar løber man også fra hos DSB, og Transportministeriet bakker dem åbenbart op med den nu foreslåede løsning.

 

Eldrift er en forudsætning

Det er en forudsætning for de foreslåede, fremtidige modeller for togdriften i Nordjylland, at strækningerne er elektrificerede, og det forventes at være sket med udgangen af 2024. Derefter forventes de foreslåede løsninger at kunne sættes i drift omkring udgangen af 2025.

Transportministeriet skriver i sit notat, at modellen vurderes at have en god samfundsøkonomisk rentabilitet, som følge af særligt tidsgevinsterne for de hurtige DSB-tog mellem Hobro og Aalborg. Udvidelsen vurderes i den forbindelse at koste ca. 8 mio. kr. DSB vurderes samtidigt at opnå en besparelse på ca. 4 mio. kr. Disse 4 mio. kr. kan overgå fra DSB’s kontraktbetaling til Region Nordjylland. De resterende 4 mio. kr. skal findes af Region Nordjylland, hvis politiske behandling af emnet er startet 10. juni i år.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner