REBILD ER TOPSCORER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

Rebild Kommune indtager 1. pladsen på uddannelsesområdet og en 5. plads på den generelle erhvervsvenlighed i kommunen! Det viser en ny og omfattende undersøgelse lavet af Dansk Industri. Samlet set lander Rebild på en 12. plads blandt 93 af landets 98 kommuner. Det betyder samtidig, at Rebild rykker to pladser frem på listen fra sidste års placering. 

 

REBILD: DI’s undersøgelse tager udgangspunkt i lokale virksomheders oplevelser med kommunen ud fra 10 forskellige kategorier. Med Rebilds nye placering, mener formand for DI Aalborg, Peter Birkegaard, at to konkrete indsatser har været essentielle for resultatet. 

- I de seneste par år har vi arbejdet på at styrke dialogen mellem kommunen og virksomhederne, samt de unges uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor er det glædeligt at se, at kommunen klarer sig særlig godt her, udtaler Peter Birkegaard. 

Forbedring på flere parametre

Analysen viser at Rebild Kommune på flere områder har forbedret sig. Her kan nævnes i kategorierne ”sagsbehandling”, ”grøn udvikling”, ”generel erhvervsvenlighed” og ”information og dialog”. Og de resultater er borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth, yderst begejstret for. 

Borgmester Jesper Greth: - At kunne bryste sig af at være Danmarksmester i kategorien ”uddannelse” gør, at man på godt nordjysk tør at sige: - det er vi lidt stolte af.

- At kunne bryste sig af at være Danmarksmester i kategorien ”uddannelse” gør, at man på godt nordjysk tør at sige: - det er vi lidt stolte af. Det er opmuntrende at se, at vores placering i analysen har forbedret sig, og det viser, at vores målrettede indsats på at skabe viden om de mange erhvervsuddannelser, og de muligheder de unge har efter grundskolen, hos vores lokale virksomheder, har båret frugt. Vi tror på at dialog, inddragelse og videndeling mellem virksomhederne og de unge borgere, er medvirkende til at skabe de bedst mulige vilkår for vores lokale erhvervsliv, udtaler Jesper Greth. 

Også plads til forbedring

Resultaterne af analysen viser også, at der er områder, hvor kommunen skal arbejde på forbedringer. Det er bl.a. under kategorierne ”brug af private leverandører”, ”arbejdskraft” og ”infrastruktur og transport”. Men det er borgmesteren opmærksom på. 

- Vi er bevidste om, at der er områder, hvor vi kan blive bedre. Vi arbejder internt i kommunen på at blive klogere på, hvordan vi kan udvikle og finde nye og smartere løsninger, der kan være med til at løfte flere af disse områder, uddyber Jesper Greth. 

Rebild indtager femtepladsen i Danmark for generel erhvervsvenlighed.

Rebild gør sig også bemærket på området der måler på ”den generelle erhvervsvenlighed”. Her springer kommunen fra en 10. plads til en 5. plads, hvilket glæder erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg, fra det lokale erhvervskontor, Business Rebild. 

Erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg: - Jeg er meget stolt. Resultaterne er et værdifuldt pejlemærke for vores daglige arbejde.

- Jeg er meget stolt. Resultaterne er et værdifuldt pejlemærke for vores daglige arbejde. Vi har altid fokus på den tætte dialog med vores lokale virksomheder. Det er grundpælene for at kunne give den bedst mulige erhvervsservice. Vi er glade for at vores helhedstænkning på tværs af afdelinger i Rebild Kommune, viser sig at være en succes. For os er det en helt naturlig del af vores hverdag, at vi tænker tværkommunalt, fordi det lavpraktisk styrker processen og dialogen med virksomhederne, uddyber Jane Bejlegaard Lindberg. 

Ud over en målrettet indsats med at helhedstænke og samarbejde på tværs, vurderer erhvervs- og turistchefen, at en satsning på at styrke kommunens position, også har været en vigtig faktor for den gode dialog, der er mellem virksomhederne og kommunen. 

- Vi indbyder aktivt erhvervet til dialog og samarbejde - det er både dialog med embedsværket og politikerne. Det skaber gensidig forståelse og får ting til at lykkes. Og i min optik, er den bedste markedsføring nu engang de ambassadører, der skabes via det lokale erhvervsliv, siger hun afslutningsvis. 

Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2023

Dansk Industris undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2023, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. 

7.950 virksomheder inden for blandt andre produktion, bygger, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. I Rebild har 53 virksomheder deltaget i undersøgelsen, hvilket repræsenterer minimum 1.642 arbejdspladser i kommunen - svarende til 18 procent af den private beskæftigelse.

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

 

FAKTA

Stærke resultater i flere kategorier

Rebild Kommune har opnået gode resultater i flere af de vurderede kategorier i analysen. Blandt de mest markante placeringer er: 

Uddannelse: Rebild Kommune har opnået 1. pladsen i kategorien uddannelse, hvilket vidner om en stærk indsats for at sikre, at de lokale unge erhverver de nødvendige kompetencer, som virksomhederne efterspørger, samt en målrettet indsats på området.

Sagsbehandling: Kommunen har rykket sig fra en 35. plads til en 25. plads, når der tales om sagsbehandling, hvilket demonstrerer én målrettet indsats på at effektivisere og optimere sagsbehandling i kommunen.

Grøn Udvikling: Rebild Kommune har øget sit fokus på bæredygtighed og grøn udvikling og har forbedret sin placering i denne kategori, fra en 28. plads i 2022 til en 25. plads i 2023. 

/ JS

e-max.it: your social media marketing partner