Af Henrik Christensen på vegne af  Ældrerådet i Rebild kommune

 

Det skorter ikke på forslag når byrådet skal finde besparelser på ældreområdet, men oplægget virker totalt hovedløst. Ældrerådet er af den opfattelse, at der skal tages individuelle hensyn, når forringelserne rammer de ældre borgere.

Den buket af nedskæringer Ældrerådet har fået forelagt, og som der skal tages stilling til omfatter bl.a.: Ændring af intervallet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge, ændring af reglerne for bevilling af nødkald, ophør eller ændringer af klippekort til hjemmeboende og plejehjemsbeboere, ophør af særlige aktiviteter til plejehjemsbeboerne, ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023 og ændret brug af aflastnings- og akut- og rehabiliteringspladser.

Med så voldsomme indgreb over for de svageste af vores borgere, bør byrådet tænke alternativt, og ikke bare skære alle over en kam. Situationens alvor taget i betragtning, bør forringelserne for hver enkelt borger i kommunen vurderes individuelt af visitationen, og det bør være de faglige hensyn der vejrer tungest.

Der er borgere, hvor det vil være helt uforsvarligt at skære på rengøringen og et ophold på et ældrecenter i Rebild kommune må ikke få karakter af den rene anbringelse.

Aflastning af en ægtefælde eller mulighed for et minimum af social kontakt er forebyggende, og kan ikke på nogen måder undervurderes.

Det er nu byrådet skal se på, hvordan der kan tages hensyn til de absolut svageste, og ikke bare vælge de lette løsninger, hvor tal og bundlinjer vægter langt højere end faglighed og sund fornuft.

Det samlede høringssvar kan læses på Rebild kommunes hjemmeside under Råd og Nævn.

e-max.it: your social media marketing partner