På vegne af den Konservative byrådsgruppe i Rebild Kommune, Jeanette B. Sagan, formand for Ældre, Pleje og Omsorg

 

REBILD: I Konservative (C) ser vi i denne tid, med særlig stolthed, på Rebild Kommunes personale, som alle har bidraget med tålmodighed i en tid fyldt med budgetudfordringer. I særdeleshed er indsatsen med at genoprette økonomien på Ældre, Pleje og Omsorgsområdet meget prisværdig. 

At vi ser imod et budget 2024 i balance er en fortjeneste, som alene skyldes et dedikeret personale, der har rykket sammen i bussen og vist, at de brænder for at levere den bedste pleje og omsorg for beboere og patienter i Rebild Kommune, og at de har samarbejdet hårdt på at få genskabt de nødvendige økonomiske forudsætninger for udvikling af netop deres fag-felt. De ser ind i en tid, hvor der ventes at komme flere komplekse opgaver, men også kendte opgaver, der skal løses på nye måder, hvilket kalder på kompetenceudvikling og uddannelse.

C erkender, at de seneste 1,5 år har budt på gennemgribende beslutninger på Ældre, Pleje og Omsorgsområdet, også beslutninger, som vi gerne havde været foruden. Det er ubetinget en ærgerlig opgave, når servicerammen er nået og økonomien er i ubalance. 

Samtidig må vi også se tilbage og erkende, at en sådan periode også fremtvinger nye løsningsmuligheder. Der opstår ofte mange gode ideer og forslag i en periode, hvor ressourcerne er knappe. Sådan har vi også modtaget mange gode initiativer og tiltag fra forvaltningen og personalet i det hele taget, hvilket er en stor gave i denne tid. Så ser det også som nødvendigt, at vi handler politisk på de forslag, der bliver fremsat, så der er gennemsigtighed i byrådets arbejde. 

For C har det elementære i denne proces været at holde fokus på fremtidssikring og helhedssyn. Vi har ment, at det var særligt vigtigt at sikre, at Rebild Kommune kan levere pleje og omsorg af høj kvalitet, også i fremtiden. Det er forventeligt, at der til stadighed vil ske en opgaveglidning fra sygehussektoren og ud til kommunerne, hvorfor vi får brug for stadig mere specialiseret pleje og omsorg. Endvidere viser prognoser, at antallet af demens-ramte familier vil stige i fremtiden. Det kalder ligeledes på særlige fysiske rammer og særlig specialiseret pleje og omsorg. Dernæst vil andelen af ældre med mere kompleks sundhedstilstand og livssituation stige, samtidig med at der vil være færre at rekruttere til såvel denne sektor, som de fleste andre fag. 

Konservative vil gerne bidrage til, at Rebild Kommune kan forblive attraktiv som arbejdsplads, hvor man oplever medindflydelse på egen job, tryghed og mulighed for kompetenceudvikling. 

Derfor har det også været vigtigt for C, i den økonomisk pressede situation, som Rebild Kommune er i, at udvalgene respekterede de besluttede økonomiske rammer og samarbejdede om at sikre budgetoverholdelse. Den indsats var allerede igangsat i alle udvalg og var i god gænge inden genåbningen af budget 2023. For de fleste udvalgs vedkommende også med balance i sigte.

Vi ser fortsat gerne, at beslutninger bearbejdes i udvalgene, hvor der er detailkendskab til opgaver og økonomisk ramme, så de bidrager til at skabe en gennemsigtighed i det politiske arbejde for både borgere og ansatte.

e-max.it: your social media marketing partner