Svar på tidligere læserbrev.

Af Støvring-Sørup Lokalråd

Støvring-Sørup Lokalråd sad noget forundret tilbage efter at have læst læserbrevet fra Torsten Topbjerg. 

Det er aldrig rart at få påpeget fejl og mangler. Slet ikke fra folk, som vi ellers er i dialog med. Lokalrådet har dog valgt at se fremad og fokusere på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet fremadrettet. 

Men vi kan ikke gøre det alene! Derfor har vi valgt at udskyde vores generalforsamling til efter sommerferien, hvor vi forhåbentlig igen kan mødes fysisk. Denne generalforsamling vil have fokus på, hvordan Lokalrådet kan blive et koordinerende, formidlende og igangsættende kontaktled mellem borgerne, lokale foreninger, grundejerforeninger, handelsstandsforeningen, lokale politikere, forældrebestyrelser osv. 

Foruden disse interessenter skal Støvring-Sørup Lokalråd repræsentere in-ter--esserne for mere end 8.500 borgere i Støvring og omkring 400 i Sørup. Med andre ord - det største lokalråd i Rebild kommune. 

Det er en stor opgave, som lokalrådet ikke har taget let på. Allerede sidste år påbegyndte vi planer om et bredt dialogmøde med flere interessenter, men desværre satte corona en kæp i hjulet for disse planer. Det er dog lykkedes os at afholde indledende møder med byrådspolitikere bosiddende i Støvring samt repræsentanter fra handelsstandsforeningen.

Disse møder har været produktive ift. at afklare de forskellige interessenters interesser og ønsker for fremtidens Støvring og Sørup. I kraft af Støvring og Sørups størrelse er der behov for et meget bredt samarbejde på tværs. Det har dog tidligere været udfordrende, da vi ikke har mulighed for at kende til samtlige lokalplaner, interessegrupper, frivillige foreninger, græsrodsgrupper osv., der heldigvis findes i Støvring og Sørup. Indtil videre har vi imidlertid haft et godt samarbejde med dem, vi kender og er stødt på. 

Vi vil snarest arbejde på at lægge en plan for, hvordan vi fremadrettet vil gå til opgaven med udgangspunkt i vores vedtægter, som lyder:

• Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

• Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.

• Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Rebild Kommune og andre.

For så stor en by, som Støvring er blevet til, og fortsat ser ud til at blive, kan der rigtigt nok være behov for en fælles stemme. Lokalrådet vil gerne være med til at finde ud af, hvad denne stemme skal sige, men vi har brug for, at borgerne bidrager til stemmen. Vi har brug for at høre, hvilke udfordringer/muligheder borgerne ser for Støvring og Sørup. 

Som Torsten Topbjerg også nævner, er der mange politiske interesser for området og udviklingen, men Lokalrådet mener, at borgernes interesser er mindst lige så vigtige.

Vi kan se, at befolkningstallet er steget i begge byer, at antallet af byggegrunde er steget i begge byer, at behovet for pasningsmuligheder og institutioner fortsætter med at stige, samtidig med at behovet for ældrevenlige boliger i særligt Støvring er efterspurgt. Derudover findes der mere end 50 foreninger registret i Støvring og Sørup, hvilket ikke omfatter handelsstandsforeningen, forretninger samt virksomheder i området. 

Der er derfor rigtig mange, der forhåbentlig har en mening om, hvilken retning Støvring og Sørup skal gå i. Rollen som koordinator for alle disse holdninger og ønsker vil lokalrådet gerne påtage sig, men vi har brug for alles hjælp for at kunne få et godt udgangspunkt, et overblik og en generel forventningsafstemning. På nuværende tidspunkt kan lokalrådet ikke selv påtage sig alle de opgaver, der måtte udspringe af borgernes ønsker, for vi kender ikke ønskerne, da vi bl.a. ikke er bredt nok repræsenteret i lokalrådet. Vi har brug for flere hænder enten i Lokalrådet eller som medlemmer af en arbejdsgruppe. 

I Støvring-Sørup Lokalråd sidder i dag Pia, Kristian, Allan, Ingrid, Louise og John - vores kasserer, der fraflytter Støvring, og således fremover ikke vil være en del af lokalrådet. Der er plads til flere, så hold dig endelig ikke tilbage. 

Du er den, der kender dine udfordringer og lokalområde bedst! Mangler der stier til skolebørn, grønne områder, belysning langs veje eller noget helt andet, vi slet ikke er klar over, så deltag i debatten og mød op til generalforsamlingen efter sommeren.

e-max.it: your social media marketing partner