Af Jeppe Ugilt, gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre i Rebild Kommune

n REBILD: I øjeblikket færdiggøres et udkast til Rebild Kommunes nye kommuneplan. Det er et ordentligt monstrum, som består af forskellige afsnit, der samlet set skal tegne retningen for kommunens fysiske udvikling de næste tolv år, dog revideres det heldigvis hvert fjerde år. Ikke desto mindre er det afgørende, at vi fra byrådets side har de lange briller på. 

Noget af det, der de seneste måneder har fyldt meget, har været hvorvidt  der skulle laves plads til en enkeltstående dagligvarebutik i den sydlige del af Støvring. Det har vi drøftet meget internt i Venstre, og vi har også haft forskellige holdninger. Efter også at have lyttet til de indsigelser, der er kommet fra handels-
livet i Støvring, valgte vi samlet i Venstre at bakke op om, at en dagligvarebutik i Støvring syd ikke medtages i denne kommuneplan.

En anden ting, som er helt central i en kommuneplan, er hvilke arealer, der skal indgå til henholdsvis erhvervs- og boligudvikling. Her er de lange briller igen nødvendige, så vi sikrer attraktive bosætningsmuligheder og erhvervsområder i hele kommunen. Støvring har igennem mange år været en af de førende bosætningskommuner i Nordjylland, og den position skal vi fastholde ved smart og tilstrækkelig planlægning. Vi må dog heller ikke komme i en situation, som vi fx har haft i Haverslev, Sørup og senest Nørager, hvor disse byer står helt uden byggegrunde. Det dur ikke - for at sige det lige ud!

Kunsten er derfor at finde den rigtig balance i kommuneplanen. I forhold til det første udkast der lå, har det været vigtigt for Venstre, at der blev udlagt mere erhvervsjord ved Haverslev, hvilket er sket, så vi sammen med det store areal ved Støvring udnytter det kæmpe potentiale, som motorvej E45 giver os.

Mht. boligarealer er der også fundet en god balance, så vi forhåbentlig fremadrettet har ”gode varer på hylden” både i nord, syd, øst og vest. I øjeblikket arbejdes der ihærdigt på at få byggemodnet de boliggrunde i Haverslev, som vi fra Venstres side har arbejdet indædt for i flere år.

Som sagt er det kun et udkast, der er ved at blive klargjort, og som borger eller erhvervsdrivende har man mulighed for at give sin mening til kende i høringsperioden. Det er et vigtigt arbejdsredskab for de kommende år, og derfor håber jeg også, at det bliver et samlet byråd, der står bag planen, når vi kommer så langt.

e-max.it: your social media marketing partner