Af  Jeanette Sagan, Søvænget 6, Suldrup, gruppeformand for Konservative i Rebild

Konservative i Rebild er optaget af at få det bedste og bredest mulige indhold i den kommende kommuneplan. Vi er enige i, at det lange lys skal på for at skabe de rigtige rammer for bosætnings- og erhvervsinteresserne i kommunen.

Vi mener, at de rammer skabes bedst i samarbejde, hvor de faktuelle data, byrådet får, lægges til grund, samtidig med at vi handler på de henvendelser, der lægges på bordet fra Lokalråd og andre interessenter, der melder ind med interesse for, og ikke mindst viden om udviklingspotentialer, der arbejdes med, og der er efterspørgsel efter lokalt.

Fordelingen af arealer er ikke fri, og derfor skal der afstemmes med den faktiske efterspørgsel. 

Konservative har stor respekt for politiske ønsker om at påvirke retningen af den faktiske udvikling, så der tages hensyn til særlige geografiske lokationer, hvis bare man er klar i spyttet om, at det er det mantra, man arbejder efter.

I Konservative har vi valgt en anden tilgang, som betyder, at vi i første omgang måtte stemme imod det nuværende oplæg til kommuneplanen.

For når et lokalråd i Suldrup gør politikerne opmærksomme på at udviklingen i kommunens fjerde største by er steget markant; - og det bakkes op med bekræftelse fra forvaltningen, der gør det politisk kendt, at der er sket et salg og en bosætning, der er 3 gange så stor i Suldrup, som det er tilfældet i f.eks. Øster Hornum, så må borgerne og ikke mindst lokalrådet i Suldrup undre sig over de politiske signaler. 

Den samme undren opstår, når private udstykkere i Støvring, efter adskillige år og mange henvendelser og møder med politikerne, føler sig helt ignoreret i denne kommuneplan proces. 

De konkrete henvendelser vil vi ikke sidde overhøring i Konservative. Selvfølgelig skal Øster Hornum, Sørup, og i særdeleshed Haverslev tilgodeses, - det skal alle vores byer, - men hver har deres potentialer, som vi ikke må tilsidesætte med politisk signalflimmer. Det er ikke udtryk for balance, set med Konservative briller. Det mener vi, at vi som samlet byråd kan gøre bedre.

En kommuneplan skal gerne forankres og skabe ejerskab til udvikling i hele kommunen. Derfor er det vigtigt, at alle 25 byrådsmedlemmer samarbejder konstruktivt om at få skabt bedst mulige rammer i den kommende kommuneplan. Det betyder ikke, at vi ikke hver især kan sætte politiske fodaftryk, men det betyder, at det resultat vi kommer frem til, måske er bedre dækkende for de behov og ønsker, der er for udviklingen af hele vores kommune. Så tror vi også på, at det er muligt, at et samlet byråd kan stå bag kommuneplanen, når vi om et år skal godkende det endelige resultat. Indtil da imødeser vi de input, borgere, lokalråd, erhvervsdrivende og andre interessenter bringer til byrådet bord, når planen om et halvt års tid sendes i høring.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner