Enhedslisten Rebild - Flemming Larsen, Sortebakken 5, 9610 Nørager

Enhedslisten Rebild mener, at et flertal i byrådet svigter velfærden, når de vælger at sænke skatten. Selvom budgettet også indeholder positive elementer, er det et skønmaleri, når borgmester Leon Sebbelin (RV) siger, at budgettet fortsat sikrer kvalitetsudvikling i Rebild Kommune. 

Det overrasker os sådan set ikke, at Venstre og Konservative ønsker at svække den fælles velfærd. Det overrasker os mere, at det også gælder Radikale Venstre. Og det overrasker os meget, at Socialdemokraterne vælger at støtte et budget, der indeholder skattelettelser. 

Vi mener, at Radikale Venstre, og i særdeleshed Socialdemokraterne, svigter velfærden. Skattelettelser vil uafværgeligt føre til forringelse af velfærden. Til trods for at budgettet tilføres midler, indeholder det stadig besparelser. Derfor er der brug for, at lokalpolitikerne siger fra overfor de snævre økonomiske bånd, som  udstikkes fra Christiansborg. Der er brug for et kommunalt oprør, hvis den kommunale velfærd skal løftes.

I forhold til budgettet i Rebild Kommune mangler borgmesteren at redegøre for, hvorfor det har været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder. Der er derfor god grund til at spørge, hvorfor man ikke valgte at fastholde den nuværende skat?

Man kunne vælge at reducere forældrebetalingen for skolefritidsordningen, SFO. Eller at gøre noget ved underskuddet på ældreområdet på 12-16 millioner. Der bør være et særligt fokus på normeringer i  daginstitutioner. Er den radikale borgmester ikke med på, at klimahensynet skal styrkes? Hvad med Rebild som kulturkommune? Og hvad med at tage trafiksikkerheden i Skørping alvorligt her og nu?

I stedet for private løsninger, som flertallet nu lægger op til, er der er brug for at styrke fællesskabet.

Velfærd frem for skattelettelser.

e-max.it: your social media marketing partner