Betragtninger omkring Rebild Kommunes tilladelse til at opføre yderligere bebyggelse i Mastrup Ådal.  

Det er med stor beklagelse, at vi nu ser, at Rebild Kommune med fremlæggelse af et forslag til en lokalplan for Høje Støvring 3 er ved at fuldende ødelæggelsen af Mastrup Ådal.

I 1980’erne blev Mastrup Ådal fredet. En naturfredning som skulle sikre den smukke ådal og dens omgivelser. Dengang var ådalen omgivet af landbrugsarealer, og da var der nok ingen, der have kunnet forestille sig, at denne smukke ådal skulle blive ødelagt af massivt parcelhusbebyggelser lige op ad det fredede område.

Hvis man i dag bevæger sig ind i ådalen fra Nibevej, bliver naturoplevelsen helt spoleret af den tilgrænsende parcelhusbebyggelse. Og nu er Rebild Kommune så på vej til at godkende yderligere parcelhusbebyggelse helt nede mod ådalen, så den fantastiske naturoplevelse bliver afløst at udsigten til et nyt parcelhusområde.

Da udstykningerne i Høje Støvring startede i 2015, aflyste Rebild Kommune et skovrejsningsområde, som var udlagt, hvor Høje Støvring etape 1 er etableret. Det var udlagt i Kommuneplanen for at opfylde kravet i de statslige udmeldinger for planlægning; ”at der skal etableres nye bynære skovområder”. 

Samtidig er udstykningerne øst for jernbanen godkendt med et absolut minimum af naturarealer. 

Hvor er den bynære skov så blevet af? Ja i den nuværende kommuneplan er skovrejsningsområdet skubbet helt ud til Gravlev, så det kan næppe kaldes bynært i forhold til Støvring. 

Gør man sig overhovedet i Rebild Kommune nogle overvejelser om den markante trend, der indebærer, at folk, både bosætningsmæssigt og fritidsmæssigt efterspørger mere og vildere natur? Det vil blive et væsentligt konkurrenceparameter fremover. 

Så Høje Støvring etape 3 er et klassisk eksempel på, at det kommercielle er vinderen, og at naturen er taberen! 

 

e-max.it: your social media marketing partner