Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

Hvorfor er der altid nogen der vil trodse myndighedernes  retningslinier? Der er desværre nogen, som ikke tænker sig om, og lader hånt om andre menneskers ve og vel. Dem, som tager ud for at rejse og trodser myndigederne advarsler, burde selv betale deres egen og dem de smitter i karentæne, fordi de er nogle tumper og ikke vil høre efter advarslerne, de rejser bare som det passer dem. Tumperne tænker ikke på, hvor stor smitterisikoen  er. Så derfor læs venligst nedstående og tag det til efterretning.

 

Pas poe dæ siel,- ta hensyn te di ajer - Haal avstaj. - Hvaast  i  di ærm. - Wask di hæjer. - Sprit di hæjer oee. - Blyw we dæ siel. - Saa er do mæ te aa ury coranaen.

 

Oversættelse!

Pas på dig selv, -  Tag hensyn til de andre, - Hold afstand, -  Host i dit ærme,-  Vask dine hænder, - Sprit dine hænder tit, - Bliv  hjemme ved dig selv, - Så er du med til at udryde Coronaen.

 

Er det naturens svar på overbefolkningen?

I 1995 var kloden i balance. Da kunne klodens selvrensningskapacitet følge med, fordi jordens befolkning spiste og forurenede i mængder, så klodens naturlige  rensningkapacitet kunne følge med. 

Men side 1995 er befolkningstallet steget - vi er blevet 2,6 milliader mennesker flere. Alle sammen bruger og konsumere vi mere af klodens ressourcer. Hvis denne  tendens fortsætter, bliver kloden overbefolket, og så kan naturen ikke følge med.

Vi må håbe, at fornuften sejrer, og at vi mennesker begrænser vores higen efter velstand. For ellers kommer naturen i ubalance til skade for os alle.

Hvad med velfærden og omsorgen  i Rebild kommune?

Tænker vore  kommunalpolitikere  og  Christiansborg- politikere på, at der 2025 vil være 75.000 flere ældre over 80 år. end der var 2019? Og væksten accelererer kraftigt, frem til 2030 vil der blive godt 161.000 ældre over 80 år. Det er næsten 2/3 flere ældre, end vi er i dag. Samtidig forventes det, at frem mod 2025 kommer der 32.000 flere små børn i alderen 0,5 år.

Overordnet er det en stor udfordring for kommunernes og landets  økonomi og velfærd. Vi kommer til at mangle Sygeplejersker og sosu’er i hele landet, der kan sikre at de ældre og  svage i vores samfund også i fremtiden får en værdig og kvalificeret pleje. Kommunerne står over for en stor udfordring med rekruttering af kvalificeret socialt plejepersonale.

Der er vi jo heldige, at vores borgmester Leon Sebbelin sidder med ved bordet i KL - nu må vi håbe, at han gør noget ved det.

Synlig ledelse på vore plejehjem er vigtig!

En synlig leder er en, der går forrest og hele tiden er på forkant med situationen, og  ikke tror, at lederen bare  kan sidde bag computerskærmen, så køre det hele som det skal.

Nej, ud på gulvet og tag del i  det daglige og hele tiden have fokus på, hvad der sker. Så er du en god leder. Sørg for at have de rigtige kvalifercerede medarbejdere, husk på at det er dig som leder, der skal ansætte og videreuddanne, vejlede og motiverere dit personale - og afskedige det forkerte personale, som afdækkes, gennem synlig ledelse, sætte rammerne og fastholde dit personale gennem synlig ledelse.

Husk behandl andre, som du selv vil behandles...

 

e-max.it: your social media marketing partner