I Venstre er vi enige med Konservative om de udfordringer, der er med trafiksikker infrastruktur i Støvring. Derfor foreslår vi, at vi sammen sætter sagen på et af de førstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøder. Opgaven kan kaldes ”Trafiksikker skolevej i Støvring”, for hvis vi skærer ind til benet – og det bliver vi i den grad nødt til – så er det vel den største trafikale udfordring i Støvring som følge af den store tilvækst byen har oplevet de seneste år.

Opgaven er temmelig kompleks. For det første så har Støvring gennemgået en kolossal areal- og indbyggermæssig udvidelse de seneste år. En udvikling som ikke mange – hvis nogen overhovedet – havde forudset. Det medfører, uanset hvor fremsynet tidligere byråd har været, at man kommer på bagkant på nogle områder. Det er der ikke noget unaturligt i, men det skal over tid indhentes! Dernæst er så den fremtidige udvikling, hvor man belært af erfaring bør indtænke infrastrukturelle løsninger i endnu højere grad i forbindelse med byplanlægningen. Der bør hele byrådet skærpe fokus på, ingen nævnt, ingen glemt – ej heller Venstre.

Den sidste ting, vi vil henlede opmærksomheden på, er anlægsbudgettet, som alle 25 i byrådet kender indgående. Selv om Venstres forslag om at hæve budgettet til 90 mio. årligt blev vedtaget i seneste budgetforhandling, så er der lige præcis nul kroner i ubrugte midler de næste fire år. Heldigvis er der allerede afsat meget store millionbeløb til nogle af de større infrastrukturprojekter i Støvring, heriblandt Ny Nibevej, Klepholmbroen m.m. På trods af manglende midler i budgettet kan der godt laves et grundigt forarbejde mht. trafiksikker skolevej i Støvring, og måske også iværksættes enkelte ting, men det er vigtigt, at vi som politikere sætter realistiske forventninger op til både hinanden og ikke mindst borgerne.

Så lad os komme i gang med arbejdet, men lad os også have fokus på at få afsluttet nogle af de store anlægsprojekter, som vi allerede har på tegnebrættet. 

På vegne af Venstres byrådsgruppe: Jeppe Ugilt Hansen

 

e-max.it: your social media marketing partner