Nej tak til bebyggelse i det rekreative område ved Mastrupsøerne og til etagebyggeri på 7 etager i den nye bebyggelse i Støvring Ådale. Begge ændringer i de eksisterende lokalplaner blev desværre besluttet på det seneste byrådsmøde, men uden tilslutning fra socialdemokratiet.

Endnu en gang har et flertal i byrådet besluttet at ændre på de tidligere lokalplaner, udelukkende med det formål økonomisk at tilgodese kommende bygherrer, således der kan presses så meget økonomi som muligt ud af de byggefelter der ligger eller opstår i det bynære rum. Vi ser en uheldig tendens til et stigende antal dispensationer på bekostning af natur og rekreative områder eller til ugunst for de beboere som i tiltro til de nuværende planer har bosat sig i området.

Den gennemgående naturkile som går gennem Støvring by er udlagt til rekreativt område og forbinder byen med den naturskønne Mastrup Ådal. Beslutningen i byrådet betyder at den kommende bebyggelse på matriklen, Over Bækken 3, kan udvides med 2000 kvm. som tages fra det rekreative område ved Mastrup Søerne. Vi deler bestemt forvaltningens bekymring om at reducere det rekreative område på det smalleste sted og netop der hvor der er indgang til området og finder det helt unødvendigt at bygherren kan indpasse sit byggeri med 2 ekstra matrikler i det naturskønne område.

At der skal ske en fortætning af byggeriet i den nye bebyggelse, Brikken, i Støvring Ådale er helt naturligt. Det bliver en spændende ny bydel, som med etableringen af en gangbro bliver en naturlig forlængelse af Jernbanegade på den anden side af banen. At fortætte byggeriet op til 7 etager finder vi som en for stor afvigelse fra den nuværende lokalplan og for massivt et byggeri mod de eksisterende boliger i området

Vi kan ikke acceptere at der drives rovdrift på de rekreative arealer og de grunde der opstår i det bynære rum. Vi skal være mere tro mod den nuværende lovgivning og lokalplaner og ikke gang på gang træffe individuelle beslutninger, som igen vil danne præcedens for yderligere fremtidige dispensationer og ændringer.

Af Poul Erik Nørnberg, Den socialdemokratiske byrådsgruppe.

 

e-max.it: your social media marketing partner