Det er nu en kendsgerning, at sundhedscentret skal placeres øst for banen i forlængelse af Jernbanegade i Støvring.

Med den beslutning er der sendt et signal til omverden om, at Rebild Kommune mener det alvorligt og har store ambitioner for den nye bydel.

Andre placeringsmuligheder har, uden held, været afsøgt. Og efter en behørig afsøgning og belysning heraf, så var tiden kommet til at få truffet en endelig beslutning.

Tankerne om en placering af sundhedscentret netop øst for banen udspringer af de input og ønsker, der blev fremsat af borgere og interessenter med særlig interesse for områdets udvikling tilbage i 2017-18, da strategien for en fremtidig sammenbinding af byen på tværs af banen (øst-vest) skulle lægges.

Der er siden lavet et stort undersøgende arbejde, såvel i forvaltningen, som i Sundhedsudvalget, for at få afsøgt alle aspekter af den store investering, som et Sundhedscenter er. For det er af afgørende betydning, at en investering af den størrelse også fremtidssikres i forhold til borgernes behov for tilbud i sundhedssektoren.

Der ligger nu et signal om Rebild Kommunes tanker for området, og det skal bruges til at kick-starte udviklingen og vække interessen hos andre investorer, som vil være med til at udvikle området. Dem skal vi nu i en tættere dialog med. Ligeledes ser vi det, som en spændende ide, hvis øvrige sundhedsfaglige erhvervsfolk kunne have lyst til at byde ind og søge indflydelse, hvis de ser sig selv som “nabo” til kommunens sundhedstilbud.

Nu er der sat retning, og vi ved mere om, hvad vi selv kan bidrage med, når vi skal skabe en bedre sammenhængende by i balance, men også skabe et hus, hvor borgeren har én indgang til flere sundhedstilbud. 

Leon Sebbelin pva. Radikale,
Peter Hansen pva. Socialdemokratiet,
Tommy Degn pva. Dansk Folkeparti og
Jeanette Sagan pva. Konservative,
Rebild Kommune

 

e-max.it: your social media marketing partner