Af Det Konservative Folkeparti i Rebild: Jeanette Sagan, Holger Pedersen
og Lene Aalestrup

Sundhedsudvalget har været på rundtur og besøgt andre sundhedshuse og det, der gik igen, var at de grønne udendørs områder til genoptræning var vigtigt, ligesom udvidelsesmuligheder var afgørende. Derudover at man byggede nyt, så f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter samt Rebild Kommunes sundhedsteam kan få mulighed for, i fælles proces, at skabe de optimale rammer til, at udføre deres faglige opgaver. Altså lokaler til behandling, genoptræning samt ”samtalelokaler” med borgerne og lokaler til administrativt personale.
Huset skal rumme langt mere, end det vi varetager i dag, og derfor er en synergi et vigtigt bidrag, der styrker alle faggrupper i huset. Det kræver megen plads og skal være centralt beliggende både for offentlig transport og parkeringsmuligheder.
At bygge lige på den anden side af banen, sikrer dette. Broen sikrer en god forbindelse, hvor cyklende og gående borgere kan bevæge sig ned igennem Jernbanegade og over den nye bro over banen og retur, og ved netop den placering sikres der større anledning til at Jernbanegade forlænges og besøgstallet optimeres.
Dette vil samtidig sikre byplanlægningens intention om at skabe butiksliv i hele Jernbanegade som i ”gamle dage”, fordi de besøgende til sundhedshuset vil bidrage til et øget antallet af folk med ærinde, der skal “sive” gennem Jernbanegade.
Hobrovej skal vi passe på ikke at presse yderligere, da denne hovedfærdselsårer, allerede er meget trafikeret.
Vi skal turde investere i ådalene, så det ikke kun bliver en stor boligmasse, men et område med det rette miljø, kombineret med offentlige gøremål, erhverv og boliger. I dag ligger Sundhedshuset på Mastruplund Ældrecenter og er presset på alle tænkelige måder. Nu kan vi uden omkøb, da vi selv ejer området, sikre de rette udendørs arealer.
Nu har vi chancen for at skabe et samlet fremtidssikret Sundhedshus på egen grund helt fra bunden og sikre en endnu bedre færden mellem den gamle og nye bydel. Her vil dette forgå for mange gående og cyklende lige ned igennem Jernbanegade, da dette bliver den korteste og direkte vej.
Vi har nu flere børnehaver i området, et demenscenter, der skal udbygges, og får vi et sundhedscenter med den rette kombination af ejere, lejere og øvrige interessenter, skaber vi en bedre balance i vores by, hvor udviklingen kun forsætter i alle retninger.
City Centret kan på den lange bane bruges til udbygningen af skolen, da børnetallet forsætter med at stige og flytter lægerne på Bavnebakken med, kan Bavnebakke Børnehaven udbygges og få bedre udenoms arealer på sigt, fremfor vi evt. skal bygge endnu en børnehave efter Klepholm børnehaven.
Vi er nødt til at se Støvring som en hel by og ikke som et A- og B-område, hvor man ikke vil tage ansvar og sikre en by i balance! Det betyder også, at vi skal fastholde planen om at hele Jernbanegade bliver en handelsgade igen.
Hobrovej er et meget dårligt område til et sundhedshus, hvor borgere vil skulle til og fra området i alle døgnets timer, og ikke mindst udendørsgenoptræning i et grønt område, som der anbefales af fagfolk igen og igen, er det heller ikke en optimal placering. Men for skolen og det eksisterende idrætsliv, der også vil komme til at mangle plads, ville dette område være helt optimalt.

e-max.it: your social media marketing partner