29% af landets vindmøllekapacitet er placeret i Nordjylland. Det er voldsomt i forhold til Nordjyllands størrelse.

Den nuværende regering har som mål, at vedvarende energikilder skal stå for halvdelen af landets energiforsyning allerede i 2030. Men i Nordjylland, der har vi allerede leveret vores andel af vindenergi – har vi ikke?
Rebild Kommune arbejder med en ny vindmølleplan og har i første omgang et debatoplæg i offentlig høring frem til den 10. marts 2017.
På borgermødet i Terndrup den 9. februar om Kommuneplan 2017 blev byrådets debatoplæg til nye store vindmøller i kommunen kort omtalt. Det fik mig til at spørge borgmesteren, om det er lovpligtigt (som tidligere), at kommunerne skal kunne anvise arealer med mulighed for opstilling af store vindmøller. Jeg tror, at det lidt uklare svar kan tolkes som et nej.
Hvis det var et nej, var hans svar korrekt. Der er nemlig ikke længere pligt til fra regeringens side, at de enkelte kommuner skal anvise velegnede arealer til store vindmøller. Dette fremgår af Miljøministeriets ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, 2015”. Kommunen skal varetage en planlægning for vindmøller, ja - men man kan på baggrund af en afvejning af interesser beslutte, at det ikke er muligt at opstille vindmøller i kommunen. Er det så ikke det, vi skal gøre i Rebild Kommune?
Området ved Tustrup vest for Skibsted, som Rebild Byråd bringer i spil som et potentielt vindmølleområde – via nævnte debatoplæg – er prøvet af tidligere. Et projekt blev droppet i 2014 på grund af borgerindsigelser. Er det så ikke spild af tid og resurser at bringe røre i lokalområdet igen?
Svaret er efter min mening et stort ”jo”! Også set i lyset af, at store møller gennem de seneste år i stort omfang er placeret på havet. Danmark råder over teknikken til det, og her kan vi næsten få møllerne ude af syne. Min påstand er derfor, at den danske energiomstilling kan klares uden flere store vindmøller på landjorden. Vi har gjort stor skade på naturen allerede – nu må det høre op.
Store vindmøller kan således tages helt af dagsorden i Rebild Kommune. Det vil Alternativet Rebild gerne arbejde for at få til at ske. Men vi ønsker allerede nu din hjælp – og det kan ske ved, at du klikker ind på debatoplægget via kommunens hjemmeside. I selve debatoplægget kan du kommentere med din mening om sagen.

Af Per Alstrup, Sætervej 15,
9520 Skørping, kandidat for
Alternativet til kommunalvalget 2017

e-max.it: your social media marketing partner