Vi bliver i sidste uge kaldt løgnagtige af De Konservative og vi får at vide, vi ikke er faktuelle?
For både at tilbagevise at vi lyver, og for at vise, at vi faktisk er 100% faktuelle, skriver vi nu lige et kort svar på jeres ytringer.
Den 30. april 2015: De Konservative støtter og stemmer for et forslag fra forvaltningen om, ”at der arbejdes videre med realisering af brugen af tomgangsramte almene boliger på ældre- og handicapområdet, således disse eventuelt kan anvendes til anden målgruppe herunder som permanente familieboliger til flygtninge”.
Den 28. maj 2015: De Konservative støtter et forslag fra forvaltningen, som går ud på, ”at det drøftes, hvorvidt 25 af de nuværende ledige ældreboliger skal udbydes til leje for andre målgrupper, fx. Flygtninge”.
Begge forslag kommer for at frigøre boliger fra ældreområdet til alternativ brug. Altså for at gøre det muligt at flytte flygtninge ind i ældreboligerne.
Den 15. juni 2016: Holger Pedersen fremsætter et forslag om, at der arbejdes videre med et forslag om at ældreboligerne tømmes i Nørager så de kan tilbydes til flygtningene?
Når vi nu sidestiller det med Holger Pedersens læserbrev, hvor han mener der er for mange flygtninge i Nørager. Så spørger vi os selv, hvordan kan I påstå vi er løgnagtige. Vi har blot forholdt os til netop jeres egne forslag om, at flygtningene skal bo i ældreboligerne i Nørager?
Vi så da helst, vi ikke blev beskyldt for at være løgnagtige. Men faktuelt er det bare sådan, at de Konservative har brugt tiden i byrådet på, at åbne for muligheden for flygtninge i ældreboligerne og arbejdet for at netop Nøragers ældreboliger skulle fyldes med flygtninge.

Af Kim Edberg Andersen,
medlem af bestyrelsen DF-Rebild
og Tommy Degn, formand for
bestyrelsen DF-Rebild

e-max.it: your social media marketing partner