I forlængelse af de artikler der på det seneste har været bragt i Folkebladet Rebild, samt det første cafémøde hos Mesterbageren og en rundvisning, dels inde i det kommende sundhedscenter og dels ude på de dertil hørende arealer, begynder der at tegne sig et billede af, hvad vi som Lokalråds- / Midtbyråds-deltagere gerne vil have det samlede Midtbyråd til, blandt andre ting, at tage med i sine overvejelser.

 

Af Mogens Dam Andersen, formand for Lokalrådet Sørup-Støvring:

 

Oplæg til lokal borgerdebat i »Midtbyplanen«

Der er en del elementer i det samlede projekt, der ikke omtales her, bl.a. hvordan Jernbanegade kan foreslås ændret–- hvis der overhovedet skal ændres noget. 

Indlægget her er tænkt som et oplæg til alle interesserede i at deltage i diskussionen; der er sikkert nogle, der kan se andre muligheder, end dem netop vi har fundet frem til. Så: kom frit frem: Råb, skrig, kommentér!

SKAL der bygges en ekstra bro?

– Der hersker en generel opfattelse af, at der indiskutabelt skal bygges en bro, der forbinder den østlige ende af Jernbanegade-området med Sundhedshuset, og netop den opfattelse har medført en del (negative) kommentarer.

HVIS vi nu i stedet tænker:

Der er et velbegrundet behov for let adgang mellem Ådalene og knudepunktet ved ”stationen” - dels som støtte for en anden mærkesag for Lokalrådet: Dels den (mere) sikre skolevej for alle de børn, der skal krydse jernbanen og de gennemgående veje. Og dels for de kommende brugere af sundhedscentret.

Til de formål skal der skabes en forbindelse mellem de to bydele: Ikke nødvendigvis en ny bro! 

– Ét forslag er at forlænge den eksisterende bro, bygget af BaneDanmark således, at der etableres en trappe og et elevatortårn på østsiden af ”Støvring Ådale” - det bliver så en kommunal opgave at drifte den del af konstruktionen!

– Ét andet forslag er at etablere en viadukt mellem øst- og vest-siden af banen. En viadukt der er handicapvenlig således, at alle med rimelighed kan passere, og udformet således, at den ikke skal blive en U-sikker passage.

I midtby-projektet er der jo mulighed for at gøre ting ”man” ellers ikke må, og her kunne tanken være:

Fæld træerne umiddelbart øst for banen og lad den kollektive trafik få sit knudepunkt her -altså, flyt busforbindelserne om på ”Støvring Ådale”, hvorved en del af den nuværende bustrafik flyttes ud af bymidten, men fortsat er tilgængelig derfra.

Er der så et behov for bybusser vest for banen: 

Så foreslår vi, at der indtænkes en løsning med mindre, eldrevne, busser, der dels kan bringe skolebørnene tur/retur til knudepunktet, dels kan gøre det nemmere for andre borgere at nå knudepunktet. Byen har efterhånden en størrelse der underbygger et (mini-)bybus system.

e-max.it: your social media marketing partner