Efter en meget vellykket forårssæson med fuldt hus og en række fremragende foredragsholdere, begynder efterårssæsonen i Midthimmerlands kirkehøjskole igen efter sommerferien onsdag den 14. september.

Midthimmerlands kirkehøjskole i Haverslev kirke, forår 2016.

Det overordnede emne i 2016 er ”At være menneske”. De tre sidste højskoleformiddage i 2016 belyser emnet på forskellig vis med afsæt i samfundsdebatten, forskningen, naturen og myterne.
Deltagerne kan her møde professor i filosofi Steen Wackerhausen, seniorforsker og forfatter Joachim Offenberg og højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen.
Alle højskoleformiddage indledes med morgensang og fortælling i kirken ved organist Anette Kjær, der i samarbejde med sognepræst Svend Schultz-Hansen og menighedsrådene i Aarestrup og Haverslev står bag Midthimmerlands kirkehøjskole.

Mød filosofiprofessor Steen Wackerhausen
Efterårets første højskoleformiddag den 14. september foregår i Aarestrup. Kl. 9.00 er der morgensang og fortælling i Aarestrup kirke ved Anette Kjær. Herefter er der formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus og kl. 10.00-12.00 vil dagens foredragsholder Steen Wackerhausen udfolde det dagsaktuelle emne: ”At miste menneskeligheden – om dehumanisering i den offentlige sektor”.
Den offentlige administration er i de sidste 10-15 år i stadig stigende grad blevet ”koloniseret” og domineret af ”økonomi-sproget”. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor udtryk fra økonomi, markedstænkning og New Public Management gradvis har fået fodfæste og marginaliseret menneske-nære udtryk (”humansproget”). Økonomi-sproget er blevet det oversprog, hvor inden for alle afgørende beslutningsprocesser, succeskriterier, retningslinjer osv. formuleres.
Steen Wackerhausen, der er professor i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og Senter for Praktisk Kunnskap, Universitetet i Nordland, Norge vil i sit foredrag argumentere for, at dette ikke er en uskyldig udvikling eller en mindre detalje, men at det tværtimod er en snigende dehumanisering, hvor menneskelighed og med-menneskelighed er truet. En lang række almene menneskelige fænomener som ansvarsfølelse, omsorg, kald, empati, arbejdsglæde, kærlighed, retfærdighed, tilgivelse, uegennyttighed. etc. indfanges ikke i markeds-tænkningens menneskebillede, men det er i virkelighedens verden helt afgørende fænomener i menneskelivet og i det medmenneskelig samspil.

Hør om myrernes
forunderlige verden
Joachim Offenberg, der har skrevet den fremra­gen­de bog ”Myrer” i ”Tænkepause”-serien fra Aarhus Universitetsforlag, stiller den 5. oktober skarpt på de små dyrs overraskende levevis.  Joachim Offenberg, der er seniorforsker, Ph. d. og forfatter, tager i sit foredrag ”Myren og mennesket” afsæt i sin Tænkepause-bog om myrer, der har været indstillet til Læsernes Bogpris 2014.  

Lyt til fortællingen
om myter
med stor livsvisdom
”Verdens tilblivelse – den nordiske skabelsesmyte fortalt og fortolket” er overskriften når  højskoleforstander på Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen d. 2. november gæster Midthimmerlands kirkehøjskole. Med udgangspunkt i de almenmenneskelige grundvilkår og den store livsvisdom, de gamle nordboer gemte i deres myter, perspektiverer Mads Rykind-Eriksen myterne i forhold til vores moderne samfund og den opbrudskultur, som vi på mange måder befinder os i.

Tilmelding
Der er stadig nogle få ledige pladser til efterårssæsonen. Man kan tilmelde sig hele forløbet eller enkelte højskoleformiddage så længe, der er plads.


e-max.it: your social media marketing partner