Solnedgangen over Portlandsmosen.

Hans Flou holder introduktion ved bussen.

Det var 50 forventningsfulde gæster, der fyldte turistbussen, da den kørte fra RebildPorten til Lille Vildmose Centret for at tage guiden, Hans Flou, op. I det flotte vejr valgte Hans at introducere deltagne til aftenens oplevelser i det fri foran bussen. Den tætte kontakt mellem guiden og hans publikum var der fra første færd – man lyttede. 

Til en start kørte man ud til brandtårnet, hvorfra der i tørvegravningens tid blev holdt øje med, om der var ild noget sted i mosen. Det gamle tårn var imidlertid erstattet af et nyt, der var solidt nok til at man alle 50 kunne være oppe i det på én gang. Herfra kunne man på den ene side af vejen se det områder, hvor, der var gravet sphagnum – og på den anden side havde man Portlandsmosen, som for store deles vedkommende henstår urørt, men nu med en vandstand, så sphagnummen er i fuld vækst.

Herfra gik turen i bus på tværs af de lange søer, hvor der førhen blev gravet sphagnum. Man så, hvordan det er et problem at holde området fri for trævækst. Det er for at holde væksten nede, at man foreløbig har udsat de fem elge, mens syv mere er på vej. Man så indhegnede områder med kvæg og blandt kvæget så man unge rådyr, som gik og hyggede sig. Der var også vilde heste, som var rigtig gode til at æde vegetationen, så der kunne komme lys til sphagnummen, så den kunne gro. 

Hans havde husket at få sin nøgle med, så man kunne komme ind i Høstemark Skov. Her så man små pletter, der var ryddet for sitkagraner, som er en indført træart. Man så enkelte unge rådyr og kort før rundturen i Høstemark Skov sluttede så man en flok kronhjorte på en stor åben slette; her nød de aftensolen. De flygtede dog ind i tykningen, da de fik øje på bussen.

Sidste stop var på tilbagevejen ved Portlandsmosen. Her skulle man ud på det som på nudansk kaldes bridgewalking – en stor gangbro, der er etableret oven på højmosen. Forinden fik man lejlighed til at nyde den medbragte kaffe ved opstillede borde og bænke. Gangbroen førte ud til de søer, der viser de steder, hvor Aalborg Portland Cementfabrik har gravet tørv under både Første og Anden Verdenskrig. Hullerne er i dag fyldt med vand. 

Det lykkedes dog ikke at se de udsatte rensdyr. Dyrene bærer et mærke, så man kan følge dem på GPS, og Hans Flou havde inden afgang været inde for at se på skærmen, hvor i området, de befandt sig. Der var ikke noget at gøre, de var for langt væk.

På spørgsmålet, om hendes forventninger til turen var blevet indfriet svarede Hilda Hørlyck fra Arden:
- Det er de helt bestemt. Det havde været spændende at se de mange forskellige ting, der foregår rund omkring i mosen. Dertil var Hans Flou været en meget vidende guide og en rigtig god fortæller, slutter Hilda Hørlyck.


e-max.it: your social media marketing partner