Af: Lars Bach

REBILD: Sundhedscentret har mange borgere i genoptræning og til vedligeholdende træning. Borgerne kommer typisk fra sygehusene i regionen eller henvist fra egen læge på en vederlagsfri ordning. Men udfordringen kommer ofte, når forløbet slutter. Hvordan vedligeholder man så sin træning? Eksempelvis var Jens meget bekymret for, hvordan det ville gå med den nye hofte, efter at han ikke længere skulle komme fast i sundhedscenteret til genoptræning, for som han sagde, det er jo nemt at falde hen i sofaen. Men den bekymring behøvede Jens ikke at have, for han fik, ligesom alle andre efter endt træningsforløb, mulighed for at fortsætte sin træning efter et tilrettelagt program hjemme eller på ét af de etablerede selvtræningscentre.
Vore terapeuter aftalte en tid med Jens, hvor de kunne mødes på selvtræningscentret, og Jens blev instrueret i sit træningsprogram, som tilgodeså netop hans træningsbehov/skånehensyn.
Og det gode ved at træne i centret, er, at man kan aftale at mødes med andre, det giver god motivation for at komme afsted. Jens kunne også have fået en instruktion i et træningsprogram, til brug i eget hjem, hvis det havde været nødvendigt.
Dette tilbud gør, at mange borgere bevarer deres funktionsniveau efter endt genoptræning til stor gavn for borgeren, som derved fortsat kan være aktiv og deltage i sociale arrangementer.
Er du +65 år kan du benytte et af kommunens selvtræningscentre, som vi har på flere plejecentre i kommunen. Her kan du benytte den fysioterapeut, som er tilknyttet centret, til vejledning i brugen af træningsmaskiner.
Borgere, som har været indskrevet på kommunens Rehabiliterings Center eller deltaget på kronikerhold i en periode, benytter sig ofte af tilbuddet om terapeutisk vejledning. De bevarer deres funktionsniveau, og har ofte brug for mindre hjælp fra hjemmeplejen end tidligere.

 


e-max.it: your social media marketing partner