Der afholdes menighedsrådsvalg i Øster Hornum tirsdag den 8. november. Det er snart sagt mange gange og mange steder – og kandidaterne er præsenteret grundigt her i bladet gennem de seneste uger. Det er bare ikke helt nok, vi er først i mål, når valget er afholdt med god valgdeltagelse.

Af Karsten Hansen

Ø. HORNUM: Der har været menighedsråd i sognet i mere end 100 år, og der er en lang og stolt tradition for  at afholde egentlige valg før det ny menighedsråd tiltræder. Demokratiet er med andre ord levende i Øster Hornum og måske endda mere her, end så mange andre steder. Rigtig mange sogne har været nødt til at ”nøjes” med et aftalevalg, hvor en lille del af menigheden sætter sig sammen og ”finder ud af” hvem det nye råd skal bestå af.
I Øster Hornum er vi så velstillede, at der har meldt sig flere kandidater end de seks menighedsrådet skal bestå af. Det er, sammenlignet med de fleste sogne, den rene luksus, og ved opstillingsmødet var vi en flok medlemmer af menigheden,  som kraftigt støttede, at de mange kandidater blev opstillet på to lister for at sikre en egentlig og demokratisk valghandling.
For mange år siden, havde jeg en elev, som ofte havde svært ved at huske, hvor korte frikvarter egentlig er. Jeg fandt ham siddende med en kop kaffe og forlangte, at han straks mødte op til undervisning. Han svarede mig ganske slagfærdigt: ja, ja den drikker jo ikke sig selv, den kaffe. Det er ham, som har givet mig overskriften til dette indlæg. Der drikkes uendelig meget kaffe i kirkeligt arbejde rundt i de danske sogne, men den drikker altså ikke sig selv, den kaffe. Kun når levende mennesker står bag er der liv, kun når aktive mennesker står bag er der aktivitet.
Tirsdag den 8. november stiller levende, aktive mennesker fra sognet sig til rådighed for os andre. Deres mål er, at sognet skal leve, at sognet skal være et aktiv i byen og at den lange kæde af liv og aktivitet, som mennesker har nyttet af i kirken, skal fortsætte i endnu flere år.
Vi skylder dem og vores tilhør til menigheden at møde op og være en del af det aktive demokrati tirsdag den 8. november.
Det er ikke et mål i sig selv at være det sogn, som har den højeste valgdeltagelse, men det er et mål, at det nye menighedsråd for alvor mærker, at vi gennem vores kryds på stemmesedlen anerkender det store arbejde, de har påtaget sig.
Det er vigtigt for et menighedsråd at være valgt. Lad os prøve at få så høj en valgdeltagelse som overhovedet muligt. Kom og vær med.
Det sætter jo ikke sig selv, det kryds.

e-max.it: your social media marketing partner