Selv om borgerne i Slugten har lavet en fælles skrivelse  om, at bevare det rekreative grønne område ved søerne, er det som at smide vand på en gås - den reagerer ikke! Det samme er det med vores byrådspolitikere - de vender det døve øre til. Hvornår mon de begynder at lytte til almindelige borgere?

Vores byrådspolitikere gør åbenbart som det passer dem, trækker alt ned over hovedet på os - skalter og valter med os, de har nok glemt, at der bliver kommunevalg igen, og at ”uroen” ulmer i vores lille kommune. Jeg tror slet ikke, at de kan tænke fornuftigt.

Rebild Kommune glemmer deres egen planlægning!

Det er som om, at vore politikere glemmer, hvad der før er blevet vedtaget i Lokalplanen vedr. de rekreative arealer ved Mastupsøerne  og tilsidesætter Fredningsnævnet, hvor der blev sikret, at der ikke kom bebyggelser tæt ved de omkringliggende slugter, men kommunalpolitikerne læser slet ikke fredningsdokumentet og tilsidesætter natur-friluftspolitikken og vigtigheden af den bynære natur, når undersøgelser viser, at en sådan udnyttelse gør det mindre attraktiv at bosætte sig i vores kommune. Så, kære politikere, tænk jer nu en ekstra gang om før I ødelægger det hele. Tænk på, hvor mange  børn, elever, motionister, dagplejere og  mange andre, der benytter arealerne og hvor mange gæster, der kommer og går ture omkring søerne, som endnu ikke er blevet renset op, hvad mon de tænker?

Byfornyelse i Støvring midtby, men hvornår?

Det er et godt spørgsmål. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal samle indput fra borgere, som skal arbejde med fire udpegede områder: Jernbanegade, Hobrovej, Støvring Bytorv, som for år tilbage blev ødelagt på grund af at man ikke kunne blive enig om, hvordan det skulle være, samt det grønne område bag ved Solvang.

Det er som om, man ikke kan få nedsat udvalg og konsulenter nok i Rebild Kommune, hvor den ene ikke ved, hvad den anden laver, som så efterfølgende skal politisk behandles. Det vil der gå en del år med inden det er færdigbehandlet - en fem til seks år - så jeg tror, at det har lange udsigter, men det er vel også lige meget. Støvring bliver alligevel aldrig til en rigtig handelsby, det fik man ødelagt ved at bygge højhuse helt på ud  Hobrovej.

Nu drømmer man om et Frivilligcenter i Rebild Kommune

Det er der nogle, der drømte om i de sidste tre-fire år. Der kan man også se, hvor hurtigt det nedsatte udvalg arbejder. Nu har man også ansat en projektleder, som skal sætte skub i udvalget, men inden de nu får sig vendt og drejet og brugt en masse penge på det, vil der atter gå en årrække. Det kan man heller ikke blive enige om, hvor skal ligge, men det skal nok også ude på ”Lars Tyndskidsmark” lige som Sundhedshuset, men for øvrigt er der uenighed om, at man i det hele taget behøver et fysisk center i kommunen. Der er jo heller ikke taget højde for, hvad det vil koste at drive sådan et center, det har man nok slet ikke tænkt på.

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

 

 

Et flertal i Støvring Byråd arbejder med planer om at reducere det rekreative areal omkring Mastrup-søerne – det er helt galt! 

Det rekreative naturområde omkring Mastrup-søerne er en meget skattet og meget benyttet del af hele bydelen. Området benyttes dagligt af børn, elever, motionister, dagplejere og mange andre hvorfor mangfoldigheden af den eksisterende benyttelse må bevares. 

Således bør det rekreative område som minimum bibeholdes i dets nuværende udformning og størrelse. Den påtænkte reduktion af den arealmæssige størrelse bør således ikke gennemføres!

Faktisk burde den givne situation betyde, at der i stedet for udfærdiges planer for at gøre området endnu mere anvendeligt for såvel eksisterende som nye brugere – det er nu muligheden foreligger. 

Ser man på byens mangeårige udvikling i relation til villa- og rækkehusbebyggelse, er der sket en meget voldsom udvikling, hvilket jo grundlæggende er meget positivt for Støvring og byens fortsatte udvikling. Fra centralt hold er der målrettet arbejdet på at skaffe og udstykke nye bebyggelsesområder, og i hundredevis af nye boliger er skudt op i og omkring byen. 

På den baggrund synes det endog meget unødvendigt at mase yderligere 10 nye parceller ind idet dette betyder, at både det rekreative område berøres og indskrænkes samt at eksisterende beboere skal påføres gener og ulemper i form af øget trafik. 

Der er jo stadig mange ledige grunde til salg i og omkring byen. Der er således slet ikke behov for netop disse 10 grunde, og en udstykning af grundene bør ikke kunne overtrumfe fællesskabets anvendelse af et af byens absolut mest naturligskønne områder.

Fristen for indsendelse af ideer og forslag er den 14. februar 2020 på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så mener du også, at Støvring Byråd skal undlade at reducere dette skønne område, så giv din mening til kende.

På vegne af Slugten-beboere:
Søren Madsen, Slugten 6, 9530 Støvring

 

På vegne af Skørping-Rebild Lokalråd, Stig Jonstrup Pedersen, formand

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget forsøgte med en kreativ regnemetode på udvalgsmødet i januar at flytte øremærkede midler til byudvikling i Skørping til Støvring. Nu er det op til byrådet i Rebild Kommune at tage stilling til, om udvalgets regnemetode og sammenlægning af forskellige puljer er moralsk i orden.

I forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanerne for henholdsvis Skørping og Støvring blev der afsat 2,4 millioner kroner til opfølgning på helhedsplanerne. I Skørping var – og er – interessen for helhedsplanen stor, fordi man håber på en snarlig tiltrængt trafiksanering, så alle kan færdes sikkert i trafikken, hvilket langt fra er tilfældet i dag.

Skal noget blive til virkelighed, forudsætter det, at der følger penge med og i første omgang altså 1,2 mio.kr. per helhedsplan. Men den fordeling vil et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (TMU) søger at omgå og dermed sikre Støvring langt hovedparten af de 2,4 millioner kroner.

Manøvren består i at puljemidler, der er stillet Skørping i udsigt, med midlerne til helhedsplanerne.

I 2017 – det var kommunalt valgår! – blev der i budgettet for 2018 afsat en million kroner ekstra til trafikforbedringer, øget trafiksikkerhed og byfornyelse i øvrigt til henholdsvis Skørping og Terndrup. De penge har således intet med midlerne til helhedsplanerne at gøre.

Det var en øremærket million ekstra til Skørping, og det er den million, som et flertal i TMU nu vil pulje med midlerne til helhedsplanerne, hvilket betyder, at Støvring får penge, der reelt burde komme Skørping til gode.

Terndrup har netop indviet et nyt torv – delvist finansieret af den ekstra million - mens Skørping endnu ikke har brugt en krone af den ekstra bevilling fra 2017. Det vil sige, måske er den blå cykelmarkering på Møldrupvej en del af de penge, men det har næppe kostet meget - og heldigvis for det.

Men et flertal i TMU foreslår nu, at Skørping får den lovede ekstra million, der kan belånes med 60 procent, hvilket giver 1,6 millioner kroner. Derfor skal Skørping kun have ca. 0,5 million kroner fra helhedsplan-midlerne, mens Støvring så skal have resten, lyder logikken i TMU, med undtagelse af Ole Frederiksen (V), som har bragt sagen i byrådet.

Ender det, som et flertal i TMU ønsker, betyder det altså, at Støvring samlet får godt 1,9 million kroner mens Skørping får 0,5 million kroner fra puljen på 2,4 millioner kroner. Sådan deler man altså ikke en pulje ligeligt i to.

Skørping-Rebild Lokalråd anerkender fuldt ud, at Støvring i tiden trækker flest borgere til, hvilket giver diverse anlægsudfordringer. Men det kan ikke have sin rigtighed, at det skal gå ud over andre byer, der også har brug for en bedre infrastruktur, hvis man vil udvikle disse.

Man når ikke langt med nogen form for byfornyelse med de midler, der levnes til Skørping, men man når slet ingen vegne ved at bruge lovede midler til Skørping i Støvring.

Derfor er det også lokalrådets håb, at et flertal i byrådet holder fast ved den oprindelige fordeling af pengene til helhedsplanerne – altså 1,2 million per helhedsplanspuljen.

At Skørping tilbage i 2017 fik nogle ekstra penge, kommer - efter lokalrådets mening - ikke midlerne fra helhedsplanerne ved.

 

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, Støvring

REBILD: På Læringscenter  Himmerland Specialskole, den der før hed Skibstedskolen, foregår der nogle hændelser, som ikke lige er efter bogen. Det er som om, de ansvarlige ikke vil frem med, hvad det er der foregår - alle dækker over hinanden. Borgmesteren tvivler på, at der er ved at dukke en ny Rebild-sag op, og vil ikke svare på de spørgsmål, som bliver stillet, selvom der er blevet fritstillet to medarbejdere ved skolen. Den ansvarlige direktør for specialskolen vil heller ikke udtale sig om sagen, der er åbenbart ingen, der vil tage ansvar i vores kommune.

Hvis der foregår krænkelser af forskellig art, må de ansvarlige skride til handling og ikke bare lade som ingenting, men det er typisk. Der er ingen, der tør stå  frem og være ansvarlige - alle dækker over hinanden.

Borgmesteren lukkede  den meget følsomme sag under spørgetiden. Er det fordi, at den ikke må komme frem i offentligheden, hvad der foregår og at der igen, der vil tage ansvar.

Er der noget, der lugter grimt i Rebild Kommune?
Sidste år i december måned  blev Rebild Kommune  spurgt om samarbejdet med  konsulentfirmaet  Brorsons Consult og Trancit, som de har benyttet for at finde besparelser på  handicapområdet  i omegnen af 4,5 mill kroner. Dette har givet anledning til en række spørgsmål til byrådet om specificering af kommunens samarbejde med konsulent-bureau om, hvordan samarbejdsaftalen var udformet.  Derfor udbad Handicaprådet sig om at få svar fra forvaltningen, men det er ikke lykkes.

Det er en foruroligende historie, det lugter langt væk af uværdige besparelser, der rammer mennesker med handicap. Det  er da ikke at sætte at borgerne i centrum, åbenhed og information, man sætter åbenbart ikke borgerne i centrum i Rebild Kommune. I de her sparetider, hvorfor så bruge dyre eksterne konsulenter, som kunne bruges andre steder?

Vil Rebild Kommune jage nye tilflyttere væk?
Et flertal i byrådet vil skaffe flere indtægter i kommunekassen. Som det fremgår i budgetforliget, skal nye tilflyttere, der vil bygge i Rebild kommune, betale gebyrer, byggesagsomkostninger og selv holde veje og fortove vedlige. Det er der nok ikke mange nye, der vil, da forvaltningen har fremlagt at det vil koste 35.000 pr. kilometer.

Det er en ny praksis forvaltningen har regnet ud at det vil give sølle 650 tusind i indtægt. Er det nu den tredje skjulte skat kommunen vil indføre? Den første var at forældre skulle betale mere i SFO-betaling, den anden var private veje, det er som om man skyder med spredehagl for at skaffe råderum.

Hvad er borgmesterens forventninger?
Hans første priortet er at reducere drivhusgasserne med 70 procent inden år 2030.Det kan bare ikke lade sig gøre, det svarer til at sætte en snemand ind i en mikroovn, han tror og krydser fingre for, at Rebild Kommune vil have den samme tilvækst, som er sket inden for de seneste 5 års udvikling vil fortsætte. Det strider imod, at de nye tilflyttere skal til at betale gebyrer og selv holde deres veje og fortove vedlige.

Så der er en stor udfordring, når det bliver dyrere at bosætte sig i Rebild Kommune.

Skal Rebild Kommune have et sundhedshus til 90 millioner?
Nu vil byrådspolitikerne kaste sig ud i kæmpeprojekt - et af det største anlægsprojekter i Rebild Kommunens historie, uden at have styr på økonomien til det. Finansieringen er overhovedet ikke på plads, hvad tænker de dog på! 

Selv om kommunen har afsat 20 millioner og staten har bevilget knap 10 millioner, men hvad med resten - 60 millioner - hvor skal de komme fra? Som alle andre offentlige projekter bliver  det som regel altid dyrere, end man havde regnet med.

Man skulle tro byrådspolitikerne og forvaltningen går i en drømmeverden og slet ikke kan tænke fornuftigt, men bare lader stå til. Projektet er jo kun delvis finansieret, hvordan vil man motivere andre sundhedsaktører til hoppe med på vognen med den store husleje, som vil følge med. Få nu noget mere styr på behovet inden I stikker spaden i jorden. Det er som om, sundhedsudvalget vil investere mere end kommunen magter. Det er blevet et prestige spørgsmål for sundhedsudvalget.

Så tænk jer nu om en ekstra gang, inden I begår tåbeligheder.

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

Læs mere ...

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00